רשות החשמל הפחיתה את תעריפי הסולאר ב-24%

רשות החשמל הפחיתה את תעריפי הסולאר ב-24%

התעריף יתעדכן למחיר של 1.09 שקל לקוט"ש חשמל מיוצר במתקנים אלה במקום 1.44 שקל לקוט"ש כיום

מליאת רשות החשמל החליטה על הפחתת תעריפים מדורגת ביחס למתקנים לייצור חשמל הפועלים בטכנולוגייה פוטו וולטאית. זאת, בהמשך להליך שימוע שיצא בחודש נובמבר.
החלטת הרשות קובעת כי התעריף יתעדכן למחיר של 1.09 שקל לקוט"ש חשמל מיוצר במתקנים אלה במקום 1.44 שקל לקוט"ש כיום - ירידה של 24%. זאת, ביחס למי שיקבל אישור תעריפי החל משנת 2012. התעריף ייכנס לתוקף בינואר הקרוב ויופחת בכ-6% מדי שנה.
מליאת הרשות התחבטה לדבריה בשאלת תחולת ההפחתה על משק יזמי הענף הסולארי, המצוי בהתפתחות. משיקולים אלה, טוענת הרשות כי נתנה משקל רב לטענות היזמות והרחיבה את הוראת המעבר מעבר לשימוע שפורסם ובכך קבעה כי הוראת מעבר מתחשבת בבעלי רישיונות המצויים בהליכים מתקדמים להקמת מתקנים ערב ההפחתה. 
"הוראת המעבר נתנה הזדמנות לכל יזם החפץ בכך, לפנות עד סוף שנה זו אל רשות החשמל ולבקש אישור תעריפי לסגירה פיננסית בתוך תשעים ימים מבלי שתחול עליו ההפחתה, ובלבד שעמד בתנאים לקבלת אישור תעריפי במועד ההחלטה - ה-13 בדצמבר", מסרה הרשות.
"שינוי הסדרה קיימת תוך כדי תנועה יוצר כאוס, הרשות ידעה לאן היא נכנסת ולכן המהלך הוא סיכול ממוקד של פרויקטים סולאריים שלא יוקמו. כאשר מדובר בהחלטה אשר משנה סדרי עולם, בהסדרה קיימת, כל החלטה היא גרועה ואיש אינו יודע מה יהיה הנזק האמיתי שתגרום", אמר מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה מתחדשת, איתן פרנס. 


פי.סי.חץ