אושרה הקמת שתי תחנות כוח סולאריות

אושרה הקמת שתי תחנות כוח סולאריות

הרישיון ניתן לחברת "שניאור תחנה סולארית" המוחזקת ע"י חברת "שיכון ובינוי"

מליאת רשות החשמל אישרה לראשונה מתן שני רישיונות להקמת תחנות כוח גדולות באנרגיה מתחדשת, בהיקף של 180 מגוואט. הרישיונות ייכנסו לתוקף עם חתימת שר  האנרגיה והמים עוזי לנדאו.
הרישיון ניתן לחברת "שניאור תחנה סולארית" המוחזקת ע"י חברת "שיכון ובינוי" בהיקף של 120 מגוואט, ורישיון שני ניתן לחברת "כח תרמי סולארי" בבעלות של חברה אמריקנית בשם "two sigma"  בהיקף של 60 מגוואט.
תחנות אלו צפויות לייצר חשמל בהיקפים של 360 מיליון קוט"ש לשנה משנת 2017. תחנות אלו ייצרו כחצי אחזו מסך צריכת החשמל החל משנה זו. מדובר בייצור חשמל שמספק צריכה של 51 אלפי בתי אב.
מדובר ברישיונות הראשונים שניתנים לטובת קידום הטכנולוגיה מסוג זה, המאפשרת ייצור חשמל בהיקפים גדולים ומשמעותיים מאנרגיית השמש. התחנות צפויות לקדם את ישראל ליישום החלטות הממשלה בדבר הגברת ייצור החשמל ממקורות מתחדשים עד לשנת .2020 עם מתן רישיונות אלה, ייצור החשמל ממקורות מתחדשים בישראל בטכנולוגיה סולארית צפוי להגיע להיקף של 600 מגוואט.
ההסדר התעריפי שנקבע לטובת קידום הטכנולוגיה לייצור חשמל סולארי מבטיח ליצרן תעריף לתקופה של 20 שנה. כזכור, רשות החשמל קבעה הסדר תעריפי לשילוב מינימאלי של 200 מגוואט יצרנות בטכנולוגיה סולארית-תרמית על-מנת לאפשר גיוון של טכנולוגיות ובמטרה לאזן בין זמני ההקמה של מתקנים פוטו וולטאים ומתקנים סולאריים-תרמיים.


פי.סי.חץ