ירידה של 67% בצריכת הגז ממצרים בשנת 2011

ירידה של 67% בצריכת הגז ממצרים בשנת 2011

הגז המצרי חזר לזרום לישראל רק לאחרונה ובהיקפים נמוכים, לאחר שלא הגיע כלל מנובמבר האחרון

צריכת הגז ממצרים בשנת 2011 הסתכמה ב-0.69 מיליארד מ"ק, לעומת 2.1 מיליארד מ"ק ב-2010 - ירידה של 67%. כך עולה מנתונים שפרסם משרד האנרגיה והמים. 
הגז המצרי חזר לזרום לישראל רק לאחרונה ובהיקפים נמוכים, לאחר שלא הגיע כלל למשק הישראלי מנובמבר האחרון. במהלך 2011 אירעו עשרה פיגועים במערכת הולכת הגז מצפון סיני לישראל, שניים מהם אירעו במהלך עבודות תיקונים ובזמן שהגז המצרי לא זרם ממילא. סיכום הנתונים מצביע שבמהלך 2011 זרם הגז המצרי בצנרת – בתפוקה מלאה או חלקית – רק 137 יום. יצוין שהעדרו של הגז המצרי הביא לעלייה בתעריף החשמל בשיעור מצטבר של כ-15%, פעם אחת באוגוסט 2010 (כ10%) ופעם שנייה בנובמבר (כ5%). 
צריכת הגז ממאגר הגז הישראלי היחיד שפעיל כיום, ים תטיס, גדלה בשנה החולפת מ-3.24 מיליארד מ"ק ל-4.26 מיליארד מ"ק - זינוק של 31%. סך הצריכה של המשק הישראלי הסתכמה ב4.9 מיליארד מ"ק, ירידה של 7% לעומת 2010. 
חברת החשמל צרכה כ-82% מסך הביקוש לגז במשק הישראלי, ובמהלך 2011 חוברו שתי תחנות כוח נוספות של חברת החשמל למערכת הולכת הגז: אלון תבור וחיפה. עם זאת, עקב המחסור בגז טבעי ירדה צריכת הגז של חברת החשמל ב-14%. 
נכון לסוף שנת 2011 מחוברים 11 צרכנים מהסקטור התעשייתי למערכת הולכת הגז הטבעי, שקנו יחדיו כ-0.9 מיליארד מ"ק - עלייה של כ-54% לעומת הצריכה שנרשמה ב-2010 בסקטור זה. 


פי.סי.חץ