הסתיים הקורס הראשון להכשרת יועצים להתייעלות אנרגטית

הסתיים הקורס הראשון להכשרת יועצים להתייעלות אנרגטית

הקורס נערך בהכרה ובפיקוח משרד התמ"ת והינו הראשון מסוגו בישראל

הקורס הראשון בישראל להכשרת יועצים להתייעלות אנרגטית, הסתיים לאחרונה במטריקס גרינטק קולג' חטיבת הקלינטק של ג'ון ברייס. הקורס נערך בהכרה ובפיקוח משרד התמ"ת- האגף להכשרה מקצועית, והינו הראשון מסוגו בישראל.
התייעלות אנרגטית סומנה כאחד ממנועי הצמיחה העולמיים של שוק הקלינטק בעשור הקרוב ומסייעת לחיסכון משמעותי בעלויות האנרגיה. מטרת הקורס היתה להקנות כלים מעשיים לניהול אנרגיה ולחיסכון באנרגיה באמצעות ניתוח וניטור מערכות צורכות אנרגיה במוסדות ובארגונים.
הקורס יועד למהנדסים, ממוני אנרגיה, מנהלי תפעול, אנשי אחזקה ולוגיסטיקה במוסדות ובארגונים ויועצים עצמאיים לליווי פרויקטי התייעלות אנרגטית. בין נושאי הלימוד שהועברו בקורס: ניתוח חלופות ויחסי עלות תועלת כלכליים וסביבתיים, מקורות אנרגיה, סוגי אנרגיה, שימוש בטכנולוגיות קיימות וכדומה.
דוד בונלי, ממונה אזורי ת"א והמרכז באגף להכשרה מקצועית שבמשרד התמ"ת: "מדיניות הממשלה גורסת כי צעדי התייעלות אנרגטית מניבים חסכון ורווח כלכלי ניכר ולפיכך חוקי השוק יניעו חברות ומפעלים ליזום פעולות התייעלות על בסיס עסקי, על מנת שיניבו רווח מירבי, אולם בפועל, מספר הפרויקטים להתייעלות אנרגטית קטן ואין מספר מספק של יועצים מקצועיים בתחום. האגף להכשרה מקצועית שבמשרד התמ"ת מחוז תל אביב והמרכז רואה חשיבות רבה בהכשרת יועצים חדשים אשר יתנו מענה למחסור בפרויקטים חדשים בתחום".


פי.סי.חץ