דלק קידוחים מדווחת על סימני גז משמעותיים בקידוח

דלק קידוחים מדווחת על סימני גז משמעותיים בקידוח "תנין"

כאשר יסתיימו הבדיקות ניתן יהיה להכריז על תגלית גז ימית שביעית במדינת ישראל

דלק קידוחים ואבנר מקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה דיווחו על סימני גז משמעותיים שנמצאו בקידוח תנין הנמצא בים התיכון הישראלי. כאשר יסתיימו הבדיקות, ניתן יהיה להכריז על תגלית גז ימית שביעית במדינת ישראל לאחר מארי B, נועה, תמר, דלית, לוויתן ודולפין. 
תנין 1 נמצא ברישיון אלון A ובו פוטנציאל ל-1.2 TCF גז טבעי בהסתברות של 62%, ובוצע בו קידוח לשכבת הקרקע הידועה בתור "חולות תמר". המחזיקות ברישיון הן נובל אנרג'י האמריקאית (47%), דלק קידוחים (26.5%) ואבנר (26.5%).
על פי הודעת השותפות, "בשלב זה מבוצעות עבודות ייצוב ושימור של חור הקידוח, וזאת על-מנת לאפשר ביצוע בדיקות נוספות (הכוללות על פי המתוכנן לוגים (בדיקות חשמליות, סייסמיות ומגנטיות) ובדיקות של הרכב הגז הטבעי, הסלעים והנוזלים במאגר". עם זאת, השותפות מציינות כי במקום לא מתוכננים להתבצע מבחני הפקה, שיבוצעו רק בשלבים מתקדמים יותר, אם השותפות יחליטו כי קיימת כדאות כלכלית לפיתוח המאגר.


פי.סי.חץ