מועצת מקרקעי ישראל אישרה הצעת המינהל להסדרת מיזמים סולאריים

מועצת מקרקעי ישראל אישרה הצעת המינהל להסדרת מיזמים סולאריים

תוך קביעת הוראות מעבר למיזמים בשלבים מתקדמים

מועצת מקרקעי ישראל אישרה את הצעת מינהל מקרקעי ישראל להסדרת מיזמים סולאריים תוך קביעת הוראות מעבר למיזמים בשלבים מתקדמים.
"ההקלות החדשות יאפשרו ודאות ליזמים ויקדמו את תחום האנרגיה המתחדשת בישראל. המועצה אישרה הצעה שמטרתה לעדכן הסדרים בדבר מיזמים סולאריים בתחום המשבצות של ישובים חקלאיים. על פי ההצעה יוגבל השטח למיזמים אלו, לא תותר חכירת משנה ולא תינתן הנחת אזור בגין הקמתם בתחומי המשבצת", אמר מנהל המינהל בנצי ליברמן.
מאחר וקיימים מספר מיזמים המצויים זמן רב בשלבים שונים של הליכי תכנון המתקנים הסולאריים ומאחר שהקמתם תתקל בקשיים על פי ההצעה החדשה, אישרה המועצה הוראות מעבר על מנת לאפשר לאותם המיזמים לצאת אל הפועל.
הוראות אלו קובעות כללים שונים בדבר מגבלת שטח, מאפשרים החכרת מנה ומעניקים הנחת אזור לחלק מהמיזמים לצד הסדרים נוספים. בכל מקרה לא תותר הקמת מתקן סולארי על קרקע עליה נחתם חוזה למטרת מטעים או חוזה למטרת עיבוד חקלאי שלא בתנאי נחלה.


פי.סי.חץ