מחיר החשמל עלה החודש בשיעור של 8.9%

מחיר החשמל עלה החודש בשיעור של 8.9%

בעקבות ההתייקרות יעלה חשבון החשמל הממוצע בהיקף של כ-30 שקלים בחודש

מליאת רשות החשמל אישרה העלאה של מחיר החשמל בשיעור של 8.9% החל מהראשון לאפריל. בעקבות ההתייקרות, יעלה חשבון החשמל הממוצע בהיקף של כ-30 שקלים בחודש.
העלייה האחרונה במחיר משלימה 25% התייקרות מאז סוף חודש אוגוסט. הסיבה לעלייה בתעריף היא המחסור בגז, הנובע מהידלדלות במאגר ים תטיס והפסקת אספקת הגז המצרי, והשימוש בדלק חלופי ויקר יותר, בעיקר סולר ופחם.
בתחילת ינואר פרסמה רשות החשמל שימוע מתווה התייקרות, שכלל התייקרות מיידית של 6.6% בתעריף והשלמה להתייקרות של 13.4% בתוך שלוש שנים. כמה מחברי המליאה ברשות ניסו לטעון כי זהו המתווה לפיו צריך להעלות את התעריף. עם זאת, רוב חברי המליאה התנגדו להצעה זו בטענה כי היא מבוססת על תחשיבים שלא הביאו בחשבון את התייקרות הדלק ואת כמות הגז שנותרה במאגר ים תטיס. 
ממשרד האוצר נמסר כי תעריף החשמל צפוי להמשיך ולעלות בפעימות לאורך השנה, עד שיהיה גבוה ב- 35% מהתעריף שהיה בתוקף עד ה-31 למארס.


פי.סי.חץ