Ashalim Sun PV נבחרה להקמת תחנת הכוח הסולארית אשלים

Ashalim Sun PV נבחרה להקמת תחנת הכוח הסולארית אשלים

תחנת הכוח תוקם במודל ה-BOT לתקופת הפעלה של 25 שנים

ועדת המכרזים הבין משרדית במשרד האוצר בחרה  בחברת Ashalim Sun PV כזוכה במכרז תחנת הכוח בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובהספק של 30 מגה-וואט.
תחנת הכוח תוקם במודל ה-BOT לתקופת הפעלה של 25 שנים, אשר בסופן היא תעבור לבעלות המדינה. תהליך הקמת תחנת הכוח צפוי להימשך כשנתיים והיא צפויה להתחיל לפעול במחצית הראשונה של שנת 2015.
הזוכה- חברת Ashalim Sun PV המורכבת מחברת SE-SIC Ashalim בבעלותן של החברות כלל סאן, סאן אדיסון ישראל וסאן אדיסון ארה"ב, הציעה מחיר של 53.65 אגורות בלבד, לקילו-ואט שעה. המחיר הריאלי בשקלול ההצמדה עומד על 50.7 אגורות לקילו-ואט שעה. 
תחנת הכוח העתידית תצטרף לשתי תחנות כוח תרמו-סולאריות אשר יוקמו בסמוך לה, במתחם אשלים, בהספק מותקן של 110 מגה-וואט כל אחת. יחדיו, יספקו התחנות כ- 2% מסך ייצור החשמל במשק. במשרד האוצר ציינו כי התחנות יהוו אבן דרך משמעותית לקראת עמידה ביעד הממשלה - על פיו עד לשנת 2020 10% מהחשמל במשק הישראלי ייוצר ממקורות אנרגיה מתחדשים.
"מכרז אשלים צפוי להיות פרויקט חשוב בתחום האנרגיות המתחדשות ולכשיושלם הוא עתיד לספק מעל 200 מגוואט לרשת החשמל מאנרגיית השמש", ציין שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו.










פי.סי.חץ