גידול בביקוש לנפט עשוי להביא את מחיר החבית ל- 200 דולר

גידול בביקוש לנפט עשוי להביא את מחיר החבית ל- 200 דולר

בשנים הקרובות היבוא לאסיה יהיה גדול מהיצוא של המפרץ הפרסי

"דו"ח של חברת לוידס לניהול סיכונים צופה כי בשנים הקרובות היבוא לאסיה יהיה גדול מהיצוא של המפרץ הפרסי. המשמעות היא הגדלת התלות האסייתית במזרח התיכון. בנוסף הדוח צופה המשך גידול חד בביקוש מול עלויות ייצור גדלות – שיביא את מחיר החבית ל- 200 דולר כבר באמצע העשור הנוכחי". כך אמר ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה, פרופ' יוג'יון קנדל, בטקס השקת מיזם האנרגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 
במסגרת מיזם זה, האוניברסיטה משקיעה מאמץ רב בקידום מחקר בתחומי האנרגיה המתחדשת, הכולל עידוד שיתופי פעולה לפיתוח ידע יישומי, הידוק הקשר עם התעשייה והצבת האוניברסיטה בחזית המחקר בתחום האנרגיה.
פרופ' קנדל הציג את התכנית לתחליפי נפט כתכנית מרכזית של הממשלה בתחום האנרגיה ומסר כי התקציב של ממשלת ישראל שהוקצה לתכנית לעשור הקרוב (עד שנת 2020) מסתכם בלמעלה מ-400 מיליון דולר. בין היתר, התכנית מקדמת שיתופי פעולה עם שחקנים גלובליים מובילים בתחום תוך השקעות במרכזי מחקר ופיתוח בישראל ומתן מענקים בתחום. 


פי.סי.חץ