משרד האנרגיה והמים יקצה 10 מיליון שקל להקמת תחנות כוח

משרד האנרגיה והמים יקצה 10 מיליון שקל להקמת תחנות כוח

מתוך מטרה להקים בעתיד תחנות כח לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית בהספק של 50 מגה ואט ומעלה בכל אתר

משרד האנרגיה והמים יקצה 10 מיליון שקל לתכנון למעלה מ-20 אלף דונם לצורך הקמת תחנות כוח לייצור חשמל מהשמש. המשרד בחר בחברת תכנון לשם הובלת איתור השטחים, בחינת התאמת מתחמים מומלצים קיימים, מתוך מטרה להקים בעתיד תחנות כח לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית בהספק של 50 מגה ואט ומעלה בכל אתר. 
החברה, גיאו-פרוספקט, תשמש עבור המשרד כחברת תכנון אתרים סולאריים. תכנית זו, כוללת בחינת היתכנות להקמת מתקני ייצור חשמל סולארי, וכן קידום תכניות מתאר ארצית מפורטות. 
מטרת המשרד לספק קרקע פורייה לפעילות יזמים בתחומי האנרגיות המתחדשות, ולהכנת התשתית הסטטוטורית, המהווה אחד מהגורמים העיקריים להאטת פעילות היזמות בתחומי האנרגיה המתחדשת.
שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו: "נושא רוחבי בו עוסק המשרד הוא הסרת מכשולים וחסמים העומדים בפני היזמות ומקשים עליהם להתקדם. החברה שנבחרה תסייע ליזמות בתחום הסולארי לעמוד ביעדים הסטטוטוריים שהוצבו בפניה, ולוודא כי מתקני הייצור ייבנו במיקום הטוב ביותר, שיאפשר למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם. גבולותיה הצרים של מדינת ישראל מחייבים אותנו לוודא, שהמתקנים ימוקמו כך שיתפסו רק את כמות השטח הנדרשת, תוך ניצול מרבי של יכולות המערכות. כך, נרוויח כולנו חשמל נקי תוך שמירה על ערכי קרקע, נוף וטבע".
בתוך כך, נבחרו הזוכים להקמת מקבצים של מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית  בהיקף של 16 מגה ואט ומעלה. בהמשך השנה צפויים להתפרסם מכרזים נוספים של מינהל מקרקעי ישראל בשיתוף משרד האנרגיה והמים להקמת מתקנים סולאריים באזורי תעשייה נוספים, בהיקף כולל של עד 60 מגה ואט. 
במכרז קרקע להקמת מתקן ליצור חשמל באנרגיה סולארית באזור התעשייה בעין עברונה באילת זכתה חברת "ס. סופר סולאר מכרז מערכת קרקעית 2 בע"מ", אשר בבעלות חברת סופר גז. המתקן יוקם בהספק מותקן של 4 מגה ואט. 
בשני מכרזי הקרקע להקמת שני מתקנים ליצור חשמל באנרגיה סולארית בהספק מותקן של 11 מגה ואט באזור מצפה רמון זכו 2 יזמים: במגרש ששטחו כ- 60 דונם זכה היזם "ס.סופר סולאר מכרז מערכת קרקעית 1 בע"מ" אשר בבעלות חברת סופר גז. במגרש זה הספק מותקן ל-4 מגה ואט.  
במגרש השני ששטחו כ 140.3 דונם זכה היזם "פארק סולארי מצפה רמון בע"מ" אשר בבעלות חברת EDF הצרפתית. במגרש זה הספק מותקן ל- 7 מגה ואט.  


פי.סי.חץ