"תחנת הכוח הפרטית הגדולה - ניצחון הנחישות על הבירוקרטיה"

הפעלתה המסחרית צפויה ברבעון האחרון של שנת 2013

שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, ביקר לאחרונה בתחנת הכח ההולכת ונבנית – דוראד. 
תחנת הכח הפרטית שתופעל על גז טבעי, צפויה לספק חשמל בהספק של כ- 800 מגהוואט. הפעלתה המסחרית צפויה ברבעון האחרון של שנת 2013. 
השר הביע את שביעות רצונו מקצב התקדמות הבניה וציין את חשיבות תוספת ההספק המשמעותית, בהיקף של כ- 7% למשק החשמל בישראל. השר התעניין באפשרות של הקדמת הפעלת יחידות הייצור בתחנה, ולו במתכונת חלקית, כבר בקיץ 2013, כדי לנסות ולמנוע מבעוד מועד אפשרות של בצורת חשמל גם בקיץ הבא. 
"כממונים על משק האנרגיה, הצבנו כמטרה לקדם בכל הכוח וחרף המכשולים הרבים את קידום הקמתן של תחנות כוח על ידי יצרני חשמל פרטים. לבקר כאן ולראות את הקמתה של התחנה, ואת ההתקדמות הרבה שהשגנו בזמן האחרון זהו ניצחון הנחישות על הבירוקרטיה", אמר לנדאו.


פי.סי.חץ