סאנפלאואר תרכוש פארקים סולאריים באיטליה וספרד

סאנפלאואר תרכוש פארקים סולאריים באיטליה וספרד

הפארקים שיירכשו מתוכננים לספק כ-11 מגה וואט

סאנפלאואר מאיצה את קצב ההתרחבות שלה באיטליה. החברה חתמה על מזכר הבנות לרכישת פארקים סולאריים בארץ המגף בהיקף של כ-30 מיליון אירו (כ-150 מיליון שקל). הפארקים שיירכשו מתוכננים לספק כ-11 מגה וואט.
עיקר פעילותה של חברת סאנפלאואר מתרכז בתחום האנרגיה הסולארית באיטליה. בנוסף, לחברה ישנן פעילויות בספרד ופעילות בהיקף שולי בישראלי. השלמת העסקה הנוכחית כפופה לבדיקת נאותות שתבצע חברת סאנפלאואר.
נכון להיום מפעילה החברה באיטליה פארקים סולאריים בהיקף של 24 מגה וואט ולאחריה סך הפעילות של החברה במדינה תגדל לכ-35 מגה וואט.
הפארקים שיירכשו ממוקמים בסיציליה השוכנת סמוך לאגן הים התיכון. אזור זה מאופיין בטמפרטורה חמה בדומה לזו שבישראל ולכן יכולת הייצור של החשמל מפארקים אלו היא יחסית גבוהה. 
הפארק הוא פארק פועל אשר מחובר לרשת החשמל ונהנה מסובסידיה ממשלתית.  מבנה העסקה בנוי באופן שהתשואה ברוטו בפרויקט עומדת על כ-14% ברוטו בשנה. מכיוון שעסקאות מסוג זה כוללות מרכיב מימוני (בהיקף של כ-80% מסך העסקה) הרי שהתשואה להון בעסקה צפוי לעמוד על כ-20%.
במקביל, חתמה סאנפלאואר, שבשליטת רוני בירם וגיל דויטש, חתמה על מזכר הבנות לרכישת פארקים סולאריים באזור סביליה בהספק מתוכנן של 1.9 מגה-ואט תמורת 7.5 מיליון יורו. חתימת הסכם הרכישה כפופה לביצוע בדיקת נאותות של הפארקים הסולאריים, שהקמתם וחיבורם לרשת החשמל הושלמו במארס 2011. סאנפלאואר תנכה מתמורת הרכישה את הסכומים שקיבל המוכר החל בהפעלת הפארקים מאז הקמתם ועד לסגירת העסקה.


פי.סי.חץ