האנרגיות מקבלות זריקת מרץ

האנרגיות מקבלות זריקת מרץ

ישראל תגביר את המו"פ של טכנולוגיות ייצור חשמל בתחום

הקבינט חברתי כלכלי אישר את הצעת מחליטים של משרדי התמ"ת האוצר הגנת הסביבה והתשתיות בדבר מחקר, פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת (אנרגיה המשמשת לייצור חשמל ממקורות שמש, רוח, גיאותרמי או ביומסה, וכן שימוש בחום השמש כתחליף לשימוש בחשמל, והתייעלות אנרגטית). ההצעה מבוססת על עבודת מחקר מקדימה שנערכה במשרד התמ"ת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה על מנת לזהות את התחומים בענף טכנולוגיות הסביבה בהם יש פוטנציאל לגידול היצוא של מדינת ישראל.

סגן רוה"מ ושר התמ"ת אלי ישי אמר במהלך הישיבה כי מטרת התוכניתהנה קידום המחקר הישראלי בתחום וסיוע לענף לעבור משלב המחקר והפיתוח לשלב הייצור והשיווק של ידע ומוצרים בתחום על בסיס כלכלי, ליצור סביבת השקעה בתחום זה בישראל ולמתג את מדינת ישראל כבעלת יכולות תעשייתיות ואקדמיות בתחום. בכך אפשר יהיה לבסס את מעמדה של התעשייה הישראלית כגורם מרכזי בשוק האנרגיה המתחדשת העולמי.

יעדי התוכנית שתתבצע בשנים 2008-2012: המכירות בתחום האנרגיות המתחדשות יגיע ל-1 מיליארד דולר בשנה, בתוך כ-10 שנים.

יעדי מו"פ – השקעה מצטברת של לפחות 350 מיליון דולר בשנות התוכנית.
במסגרת התוכנית, עתיד משרד התמ"ת באמצעות לשכת המדען הראשי להקים מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב בהשקעה של 70 מיליון שקל על פני חמש שנים.
המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל סחר חוץ בתמ"ת, בועז הירש, מסר כי ב-2007 עמד היצוא הישראלי בתחום על כ-110 מיליון דולר, ב-2008 צפוי הסכום לגדול באופן ניכר לאור הביקושים הערים בתחום האנרגיות המתחדשות בכלל, והביקושים להקמת תחנות כוח סולריות בפרט.

מנכ"לי משרדי התמ"ת והתשתיות הלאומיות יעמדו בראש צוות מעקב, אשר יהיה אחראי למעקב ובקרה אחר יישום התוכנית, ויורכב מנציגי משרד התשתיות הלאומיות, משרד התמ"ת, אגף התקציבים במשרד האוצר, משרד המדע והטכנולוגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לשירותים ציבוריים – חשמל ונציגי האקדמיה.

 


פי.סי.חץ