מנחם קמיש מונה לראש ראש אגף הכלכלה ברשות החשמל

מנחם קמיש מונה לראש ראש אגף הכלכלה ברשות החשמל

קמיש בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן

ועדת הבוחנים בנציבות שירות המדינה בחרה פה אחד במר מנחם קמיש, לתפקיד ראש אגף הכלכלה ברשות החשמל.
קמיש משמש בשנה האחרונה כמ"מ ראש אגף הכלכלה, אמון על פיתוח וקביעת מתודולוגיות תעריפיות ומודלים תעריפיים במשק החשמל ועדכונם. בנוסף אחראי קמיש, בין היתר, על יישום החלטות הרשות בתחום הכלכלי ועל בקרה וביצוע ניתוחי כדאיות לפרויקטים שונים במשק החשמל.
טרם מינויו כמ"מ ראש אגף הכלכלה כיהן קמיש כסגן ראש האגף בין השנים 2008-2011 וכממונה על התעריפים ברשות החשמל. בעברו כיהן במנהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות ככלכלן האחראי על תמחור ועדכון מחירי הדלק.
קמיש בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן.


פי.סי.חץ