אושרו מענקים למפעלים שיסבו את מערכותיהם לשימוש בגז

אושרו מענקים למפעלים שיסבו את מערכותיהם לשימוש בגז

המענקים הראשונים אושרו ל: שניב תעשיות נייר, פניציה מפעלי זכוכית, חסין אש תעשיות ואסיה תעשיות כימיות

ועדה המשותפת לרשות הגז טבעי במשרד האנרגיה והמים, משרד התמ"ת ומשרד האוצר, אישרה מענקים בסך מיליון שקלים, לארבעה מפעלים הפועלים להסבת מערכותיהם לשימוש בגז טבעי. 
המענקים הראשונים, בסך של 250 אלף ₪ לצרכן, אושרו ל: שניב תעשיות נייר, פניציה מפעלי זכוכית, חסין אש תעשיות ואסיה תעשיות כימיות.
המענקים, אשר ישולמו בהתאם לאבני דרך, אושרו במסגרת ההחלטה המאפשרת תמיכה ותמרוץ כלכלי לצרכנים פוטנציאליים המעוניינים להסב את מערכותיהם לשימוש בגז טבעי ולחברם לרשת החלוקה של הגז הטבעי. 
ההוצאות בגינן ניתן לקבל את ההקצאה הן: הנחת קווי צנרת, רכישת ציוד חדש לצורך שימוש בגז טבעי והתקנתו, רכישת ציוד לצורך התאמת ציוד קיים לשימוש בגז טבעי, רכישת מערכות בקרה והתקנתן וביצוע התאמות נדרשות במבנים לצורך המעבר לשימוש בגז טבעי.
המנגנון המשותף לשלושת המשרדים, הוקם בעקבות החלטת ממשלה והוא מיועד לצרכנים אשר צריכתם עולה על 100 אלף מטר מעוקב של גז טבעי בשנה. בסך הכל יחולקו 120 מיליון שקלים בין כלל הצרכנים (הבינוניים והגדולים) בששת אזורי החלוקה כפי שהוגדרו על ידי שר האנרגיה והמים, בהקצאה של עד 250 אלף ש"ח לכל צרכן. 


פי.סי.חץ