אושרה מכסה של 30 מגוואט ללקוחות מסחריים

אושרה מכסה של 30 מגוואט ללקוחות מסחריים

הדבר נועד כדי לאפשר פתרון נוסף לקראת החשש מ"בצורת חשמל" בקיץ הקרוב

רשות החשמל אישרה מכסה נוספת בסך 30 מגוואט חשמל מאנרגיה מתחדשת לטובת ייצור חשמל כבר בקיץ 2012. כמות זו, שנקבעה בהחלטת הממשלה, נועדה לאפשר פתרון נוסף לקראת החשש מ"בצורת חשמל" בקיץ הקרוב. 
ההסדרה הנוכחית, של רשות החשמל, לטובת מתקנים קטנים, נועדה לאפשר הקדמת מכסה של שילוב מתקנים סולאריים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לצריכה עצמית שהיו מתוכננים לשילוב ברשת החשמל במהלך שנת 2014 בהתאם להחלטת וזאת כמענה למצוקת החשמל הצפויה בקיץ 2012 ובהתאם להחלטת הממשלה בדבר טיפול במחסור חשמל לקראת קיץ 2012.
הסדרה זו מצטרפת לסדרת הסדרות מוצלחות ליצור חשמל באנרגיה מתחדשת למתקנים קטנים שקבעה רשות החשמל שהביאו עד היום לשילובם של כ-230 מגוואט במתקנים מסוג זה.
ההסדרה קובעת כי למתקנים שאינם ביתיים עד 50 קילוואט שיחוברו לרשת החשמל עד ליום 1.8.12, ייקבע תעריף לצרכן עבור החשמל שיוצר במתקן בגובה 71 אגורות לקילוואט שעה.
מרשות החשמל נמסר כי התעריף משקף עלויות נוכחיות של הקמת מערכות PV ומגלם ירידה משמעותית במחירי הפאנלים בחודשים האחרונים ובירידה בסיכוני ההקמה והתפעול. הסדר זה יאפשר כניסה מהירה של מתקנים אלו לקראת קיץ 2012. למתקן שיחובר לאחר ה- 01.08.12, ייקבע תעריף  בגובה 65 אגורות עד ליום 31.12.2012. 
במקביל, אישרה הרשות 37 סגירות פיננסיות למתקני חשמל מתוך כ-100 בקשות שהוגשו. יתר הסכמי המימון נדחו לפי שעה בשל ליקויים ואי התאמה לקריטריונים שקבעה הרשות. 


פי.סי.חץ