חברת החשמל ושותפויות

חברת החשמל ושותפויות "תמר" חתמו על ההסכם לרכישת גז

בהיקף של 10-16 מיליארד דולר לכ-3 מיליארד מ"ק עם אופציה לרכישה נוספת בהיקף של עוד 2 מיליארד מ"ק

חברת החשמל ושותפויות "תמר" חתמו על הסכם לרכישת גז טבעי, בהיקף של 10-16 מיליארד דולר לכ-3 מיליארד מ"ק עם אופציה לרכישה נוספת בהיקף של עוד 2 מיליארד מ"ק. 
מדובר בנוסח החוזה המתוקן, ממנו הושמטו שני התנאים שהציב בתחילה הדירקטוריון, ונתקלו בהתנגדות מצד הממונה על ההגבלים העסקיים. במסגרת העסקה דרשה חברת החשמל לקבל את המחיר הטוב ביותר בשוק (מחיר רצפה), תנאי שטרם התקבל על-ידי שותפות תמר. 
ההסכם מותנה באישור רשות החשמל, רשות הגבלים עסקיים ורשות החברות הממשלתיות.
חברת החשמל החלה את השימוש בגז טבעי החל משנת 2004, כאשר החליפה מעל מיליון טון מזוט בשנה בגז טבעי שרכשה מקבוצת "ים תטיס". צריכת הגז של החברה הגיעה בשנת 2010 לכ-5 מיליארד מ"ק, שבאמצעותם הופקו 37% מייצור החשמל, מרביתם מ"ים תטיס" ומיעוטם ממצרים באמצעות הסכם עם חברתEMG . צריכת הגז הכוללת של חברת החשמל בשנים 2004 עד 2011 הסתכמה בכ-25 מיליארד מ"ק, השקולים ל-150 מיליון חביות נפט גולמי. במחירי היום, החיסכון הכספי של כל מיליארד מ"ק של גז ביחס למחיר נפט גולמי עומד על 2.3 מיליארד שקל.


פי.סי.חץ