יונס נזריאן מגדיל את ההשקעה בחברת גוליבר אנרג’י

יונס נזריאן מגדיל את ההשקעה בחברת גוליבר אנרג’י

ישקיע כ-2.6 מיליון ש"ח בחברה בהקצאה פרטית, דבר שיגדיל את אחזקתו בחברה לכ-10%

יונס נזריאן מגדיל את השקעתו בחברת גוליבר וישקיע כ-2.6 מיליון ש"ח בחברה בהקצאה פרטית, דבר שיגדיל את אחזקתו בחברה לכ-10%. על-פי הסכם ההקצאה הפרטית לחברה שבשליטת נזריאן יוקצו כ-10.4 מיליון מניות תמורת 25.35 אג’ למניה.
עם גיוס ההון מנזריאן תשלים גוליבר גיוס הון כולל של קרוב ל-9 מיליון ש"ח בתקופה האחרונה, זאת לאחר שחתמה בחודש שעבר על הסכם עם חברת קנדרה (ישראל) להקצאה פרטית של כ-8.97% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה תמורת 6 מיליון. 
רמי קרמין, מנכ"ל גוליבר אנרג’י: "גיוס ההון מיונס נזריאן ומחברת קנדרה (ישראל) נעשה בתקופה לא קלה בשוק ההון בכלל ובחברות הגז והנפט בפרט. הגדלת חלקם של המשקיעים מסדר הגודל של יונס נזריאן וחברת קנדרה תפתח בפני החברה אפשרויות לגיוסי הון גם בעתיד". קרמין ציין כי בשני המקרים מדובר בהגדלת השקעה קיימת מה שמחזק את הבעת האמון בחברה ובתוכניותיה העסקיות.
גוליבר אנרג’י צפויה בקרוב להתחיל בביצוע סקר תלת מימדי במים רדודים (3D OBC) בשטח רישיון גוליבר תוך הקדמת לוחות הזמנים שנקבעו על ידי הממונה על ענייני הנפט בתוכנית העבודה של הרישיון. הסקר מתוכנן לכסות שטח של כ-51 קמ"ר, שבהם אותרה בסקרים מוקדמים מטרת גז פוטנציאלית. בנוסף לכך יבוצע סקר - 2D למטרת נפט אשר יתחיל בים וימשיך ביבשה באזור געש, על פני כ-10 ק"מ. 


פי.סי.חץ