מבקר המדינה: כשלים בתכנון הובילו למשבר המתמשך במשק החשמל

מבקר המדינה: כשלים בתכנון הובילו למשבר המתמשך במשק החשמל

אין גורם המופקד על תכנון מערך הייצור של כלל משק החשמל ואין גורם המוסמך במפורש על-פי חוק לאשר תכנון זה

כשלים בתכנון לטווח הארוך הם הגורם העיקרי למשבר החשמל בישראל, קובע מבקר המדינה, יוסף שפירא, בדוח האחרון שהגיש.
המבקר מגולל על גבי עשרות עמודים את הכשלים של משרד האנרגיה, משרד האוצר, רשות החברות הממשלתיות ורשות החשמל שטרם יישמו את החלטות הממשלה בדבר השינוי המבני במשק החשמל, לרבות הפעלתה של חברת ניהול המערכת מחוץ לחברת החשמל ואי ההסכמה ביניהם עלן נוסח רישיון ניהול המערכת. כמו-כן, אין גורם המופקד על תכנון מערך הייצור של כלל משק החשמל ואין גורם המוסמך במפורש על-פי חוק לאשר תכנון זה.
משרד האנרגיה טרם הכין תוכנית אב ולא פעל לקידומה של תוכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה. לפיכך אין למשרד ולמשק האנרגיה מתווה תכנוני ארוך טווח בנושאים מרכזיים, לרבות משק החשמל. 
שפירא מסכם: "הביקורת על תכנון משק החשמל ומימושו העלתה ליקויים רבים בסדרי קבלת ההחלטות ובהיערכות לאספקת חשמל בעתיד. ליקויים אלו גרמו לכך שתכנון משק החשמל נעשה לטווח הקצר וללא ראייה כוללת, באמצעות אישור חוזר ונשנה של תוכניות חירום המטילות נטל כלכלי על ציבור הצרכנים".


פי.סי.חץ