"הכשרה אנרגיה" החלה בקידוח ב"שרה"

הקידוח נעשה פחות מ-100 קילומטרים מחופי חדרה

"הכשרה אנרגיה" ו"מודיעין אנרגיה" החלו בקידוח הראשון בשדה הגז והנפט הימי "שרה". הקידוח נעשה פחות מ-100 קילומטרים מחופי חדרה. 
בעת האחרונה הסתיימו הקידוחים בשדה "מירה" הסמוך בלא שנתגלה בו גז. עם זה, השותפים מאמינים כי הידע שנצבר יסייע בקידוח "שרה" שיש בו, על פי בדיקות ססמיות, עד 50 מיליארד מטרים מעוקבים גז.
לאחר כישלון קידוח מירה אשר הטמין 100 מיליון דולר במעמקי הים התיכון, החלו לאחרונה השותפויות הכשרה אנרגיה בשליטת עופר נמרודי ומודיעין אנרגיה שבשליטת קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, המחזיקות ברישיון שרה לבצע את הקידוח באמצעות אסדת  הקידוח הומר פרינגטון של קבוצת נובל אנרג'י, באזור רישיון שרה. אומדן המשאבים החיצוני ב"שרה" הוא כ- 42 מיליארד מ"ק (BCM) גז טבעי, בהסתברות גיאולוגית של 43% למציאתו. ואולם, נתונים אלה מבוססים על דו"ח המשאבים שפורסם עבור "שרה" ו"מירה" יחדיו. 


פי.סי.חץ