חברת זרח רוכשת 5% מרישיון קידוח ים 3

חברת זרח רוכשת 5% מרישיון קידוח ים 3

חברת זרח תשלם לחברת שמן סך של כ-3.5 מיליון דולר במזומן מיד עם אישור הממונה

שותפות הנפט זרח חתמה על הסכם לרכישת 5% מרישיון שמן תמורת התחייבות להשקעה של 8 מיליון דולר בקידוח ים 3 המתוכנן להתבצע בשטח הרישיון. רישיון שמן ממוקם בים התיכון מול שפלת החוף הדרומית במרחק של 16 ק"מ מחוף הים ובמהלך החודשים הקרובים צפוי להתחיל בו קידוח ים 3 בעלות של כ-98 מיליון דולר.
על פי ההסכם, תשלם חברת זרח לחברת שמן סך של כ-3.5 מיליון דולר במזומן מיד עם אישור הממונה. יתרת הסכום תשולם במקביל להוצאותיה של שמן בביצוע הקידוח. 
על פי דו"ח המשאבים המותנים אשר פורסם בקשר עם רישיון שמן, מוערך כי במבנה אליו מתוכנן הקידוח מצויים כ-120 מיליון חביות נפט ובנוסף דו"ח המשאבים הפרוספקטיביים מעריך הימצאות גז טבעי בעומק רדוד יותר בהיקף של כ-TCF 1.8.
יוסי לוי, מנכ"ל חברת שמן משאבי נפט וגז: "הכניסה של זרח לרישיון "ים 3", מעידה על רמת העניין הגבוהה הקיימת היום סביב הרישיון של שמן וזאת עקב הפוטנציאל הטמון בו".


פי.סי.חץ