רשות החשמל אישרה חכירת אנייה מגזזת ורכישת גז טבעי מנוזל

רשות החשמל אישרה חכירת אנייה מגזזת ורכישת גז טבעי מנוזל

תאפשר שימוש בגז טבעי מנוזל אשר יחליף את השימוש בדלקים יקרים כתוצאה מהמחסור בגז טבעי במשק

מליאת רשות החשמל אישרה את עלות חכירת האנייה המגזזת מחברת אקסלרייט ועלות רכישת גז טבעי מנוזל (LNG). החכרת האוניה תאפשר שימוש בגז טבעי מנוזל אשר יחליף את השימוש בדלקים יקרים כתוצאה מהמחסור בגז טבעי במשק. 
בשלב זה צפויה חברת החשמל לרכוש שני מטענים של LNG בחודש למשך 5 חודשים מדצמבר 2012 ועד אפריל 2013. הרחבת רכישת ה- LNG עשויה להיות כדאית גם לאחר הגעת הגז מקידוח הגז "תמר". הרשות מצפה כי החברה תרכוש מטענים נוספים בהתאם על מנת להקטין את עלויות הדלקים.
עם התדלדלותו ההולכת וגוברת של מאגר ים-תטיס והגעת הגז ממאגר תמר הצפויה רק במחצית שנת 2013 התברר כי הפתרון היחיד לאספקת גז בטווח קצר הוא באמצעות מצוף ימי ואניה מגזזת.
המצוף הימי יקלוט גז טבעי מנוזל המוזן ע"י אנייה הממירה גז נוזלי לגז טבעי שתוחכר ע"י חברת החשמל. ביום ה- 20.6.2011 קבלה רשות החשמל החלטה עקרונית להכרה בעלות חכירת האנייה המגזזת לאחר בקרת עלויות ולאחר שנמצאה כדאיות כלכלית על פי הנתונים שהיו ידועים באותה עת.
יש לציין כי החלטת רשות החשמל על ההסכם התקבלה בתנאי חוסר וודאות וסיכונים, היות ולא ברור מתי יתחיל לזרום הגז ממאגר תמר ולא ברורים מחירי הדלקים האלטרנטיביים אשר ישררו בשוק בעת תקופת החכירה וכי מדובר בטכנולוגיה חדשה של מצוף ימי עם הטענת אונייה מגזזת באמצעות אונייה אחרת בים הפתוח. כמו כן, מדגישה רשות החשמל כי המחירים בהסכם גבוהים ממה שהוערך בעבר, אך עם זאת ההסכם עדיין מהווה יתרון עצום יחסית לדלק האלטרנטיבי סולר ועשוי להביא לחיסכון רב לצרכני החשמל בישראל.


פי.סי.חץ