מדלגים מעל לחומה

מדלגים מעל לחומה

היצוא הישראלי לסין בשנת 2013 גדל בשיעור של כ-5% בהשוואה לשנה הקודמת

אינג' אשר אמדו
היקף היצוא לסין הגיע בשנת 2013 לכ-2.7 מיליארד דולר (כ-2.9 כולל יהלומים) ונכון לסוף שנת 2013 מהווה כ-26% מסך יצוא הסחורות של ישראל לאסיה (ללא יהלומים).
בשנה החולפת גדל היצוא הישראלי לסין בשיעור של כ-5% בהשוואה ל-2012, והגיע להיקף של כ-2.7 מיליארד דולר. בשנים האחרונות קיבעה סין את הדומיננטיות שלה כיעד היצוא הגדול, העיקרי והחשוב ביותר של ישראל באסיה, במיוחד על רקע מגמת הירידה ביצוא הישראלי לשוק ההודי, שהיה עד לפני מספר שנים שווה בחשיבותו ובהיקפו לזה הסיני. 
סין הינה אחד השווקים המרכזיים בהן משקיע בשנים האחרונות מכון היצוא בשיתוף עם מנהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה מאמץ מיוחד, וזאת כחלק ממדיניות של ממשלת ישראל להרחיב את היצוא המקומי למדינות המזרח בכלל ולסין בפרט. פעילות מכון היצוא מכוונת לסייע במימוש הפוטנציאל הכלכלי וההזדמנויות העסקיות הגלומות  בצמיחתה הכלכלית של סין, להגביר את היקף היצוא והסחר, להרחיב את מספר החברות הפונות לשוק זה ולהעמיק את פעילות החברות הישראליות הפועלות כיום בסין.
נכון לסוף שנת 2013 כ-26% מסך יצוא הסחורות של ישראל לאסיה (ללא יהלומים) מופנים לסין, זאת לעומת 21% ב-2010. אם כוללים את היצוא להונג-קונג, מסתכם יצוא הסחורות לסין (ללא יהלומים) לסך של 3.1 מיליארד דולר, קרוב  לשליש מיצוא הסחורות של ישראל ליבשת. 
היצוא לסין מושפע באופן מהותי משינויים בהיקפי היצוא של שלושה ענפים דומיננטיים: הרכיבים האלקטרונים, הכימיקלים והמינרלים, שהיוו יחד כשני שליש מסך היצוא הסחורות לסין.
ענף היצוא העיקרי של ישראל לסין בשנים האחרונות הוא ענף הרכיבים האלקטרונים, הנשלט בחלקו הגדול על ידי חברת אינטל. יצוא הרכיבים ירד במהלך השנה בשיעור של כ-6% בהשוואה לאשתקד להיקף יצוא של כ-1.1 מיליארד דולר - 42% מסך היצוא לסין. עם זאת, ראוי לזכור שהחלוקה הגיאוגרפית של יצוא הרכיבים מושפעת משיקולים גלובליים עסקיים של חברת אינטל.
יצוא המינרלים, הכולל בעיקר את יצוא האשלג, הוא ענף היצוא ה-2 בגודלו לסין והוא מהווה כ-14% מסך היצוא לשוק זה. ענף יצוא זה מושפע כאמור באופן כמעט מוחלט מפעילותה העסקית של חברת כי”ל, ונתון לתנודתיות מתקופה לתקופה. בשנת 2013 הסתכם יצוא המינרלים לסין בכ-350 מיליון דולר, עלייה של כ-5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 
ענף הכימיקלים הינו ענף היצוא השלישי בגודלו לסין, המהווה כ-10% מסך היצוא. השנה עלה יצוא הכימיקלים בשיעור של כ-6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והוא הסתכם בכ-260 מיליון דולר. 
כאמור, ביתר ענפי היצוא לסין (ללא שלושת הענפים הגדולים) נרשמה השנה עלייה מרשימה של כ-22% ביצוא בהשוואה לשנה שעברה. מבין ענפים אלו נרשמה עליה ביצוא של מכשור מדעי-רפואי, מכונות וציוד, מכשור למדידה, בדיקה וניווט, מזון ומשקאות, יצוא חקלאי, מוצרי גומי ופלסטיק ומנועים וציוד חשמלי. מנגד נרשמה נסיגה ביצוא המתכות וביצוא מערכות מחשוב.
יש לציין כי בנוסף ליצוא הסחורות, ייצאה ישראל שירותים עסקיים לסין בשנת 2013 בהיקף מוערך של כ-165 מיליון דולר.
*הכותב הנו מנכ”ל חברת א.מ. מעגל שיווק ופיתוח עיסקי העוסק בייעוץ והדרכות בנושא שיווק וסחר בין- לאומי (יבוא יצוא)


פי.סי.חץ