טלדור תקים מערכת ניהול לתשתיות מים וביוב ב

טלדור תקים מערכת ניהול לתשתיות מים וביוב ב"מי גבעתיים"

הכוללת אוסף של יכולות התומכות בכל מגוון הצרכים והתהליכים של התאגיד

חברת טלדור זכתה במכרז להקמה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לניהול ומיפוי תשתיות המים והביוב עבור תאגיד מי גבעתיים. 
התאגיד מטפל בתשתיות המים והביוב בעיר גבעתיים ומשרת כ-55 אלף תושבים. במסגרת מגמת שיפור השירות לתושב, חיפשה הנהלת התאגיד מערכת ניהול ממוחשבת לתשתיות הרטובות בעיר.
טלדור, ספקית מערכות המידע הגיאוגרפיות המובילה בישראל, נבחרה להקמת מערכת גיאוגרפית אחודה מקצה לקצה הנותנת מענה לניהול, תכנון, הקמה ותיקון של תשתיות המים והביוב בגבעתיים. מערכת ניהול התשתיות הרטובות העירוניות כוללת אוסף של יכולות התומכות בכל מגוון הצרכים והתהליכים של התאגיד ובכלל זה, ניתוח הנדסי, ניהול אירועים, ניהול המיפוי והנכסים, תחזוקת הנתונים, וכן הפצה ושיתוף המידע בארגון. המערכת אף תאפשר קבלת מידע מהשטח באמצעות מכשור נייד וטלפונים חכמים.
אריה רימיני, מנכ"ל טלדור: "זכייה זו מצטרפת אל הזכיות האחרונות שלנו בתחום הקמת מערכות מידע גיאוגרפי עבור תאגידי מים וביוב ומערכות מיפוי הנדסי במעל לארבעים רשויות מקומיות בישראל".


פי.סי.חץ