הוקצאה קרקע למאגר מי קולחין

הוקצאה קרקע למאגר מי קולחין

במטרה להתמודד עם המשבר המתמשך במשק המים, שדורש מתן פתרונות חלופיים לאספקת מים שפירים, אישרה מועצת מקרקעי ישראל לאחרונה, הקצאת שטחים פנויים למתקני טיהור שפכים ומאגרי מי קולחין לאגודות מים, בתחומי משבצות חקלאיות ומועצות אזוריות/ מקומיות שיומלצו על ידי רשות המים, ללא מכרז.

הקצאת הקרקע למאגרי מי קולחין, תאפשר ניצול של 100 מיליון מ"ק מי קולחין, הזורמים כיום ללא שימוש לים ומזהמים את מי התהום, להשקיה חקלאית. הקמת המאגרים צפויה לחסוך את הצורך בהקמת שני מתקני התפלה, ורכישת מים מותפלים בכ-250 מיליון שקל בשנה.
לטענת משרדי החקלאות והתשתיות, מועצת מקרקעי ישראל עיכבה את הקצאת הקרקעות על אף דרישות חוזרות ונשנות של שר התשתיות, בנימין בן אליעזר, שר החקלאות, שלום שמחון, ויו"ר רשות המים, פרופ' אורי שני. העיכובים בהקצאת הקרקע מנעו, לטענת רשות המים, את הקמתם של שבעה-שמונה מאגרים בנפח כולל של 30 מיליון מ"ק, שזכו לאישור ועדות התכנון לפני כשלוש שנים.

 


פי.סי.חץ