תוצאות שיא לארד ברבעון הרביעי ובשנת 2013

תוצאות שיא לארד ברבעון הרביעי ובשנת 2013

"שנת 2013 הייתה שנה מצוינת לקבוצת ארד הן במכירות והן ברווחיות וסיומה היה טוב במיוחד כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות הרבעון הרביעי"

הכנסות קבוצת ארד ברבעון הרביעי הסתכמו בשיא רבעוני של כ-43.4 מיליון דולר, לעומת כ-36.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-18.3%. 
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-16.3 מיליון דולר (המהווה כ-37.5% מההכנסות), לעומת כ-12.9 מיליון דולר (המהווה כ- 35.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-26.6%.
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-4.6 מיליון דולר (המהווה כ-10.7% מסך ההכנסות) לעומת כ-3.3 מיליון דולר (המהווה כ-9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-40%.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-4.4 מיליון דולר (המהווה כ-10.1% מסך ההכנסות), לעומת כ-3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-8.1% מסך ההכנסות), גידול של כ-46.2%.
הכנסות הקבוצה בשנת 2013 הסתכמו בכ-156.1 מיליון דולר, לעומת כ-135.3 מיליון דולר בשנת 2012, צמיחה של כ- 15.4%. הגידול במכירות נובע בעיקר מתוספת של כ-8.1 מיליון דולר בצפון אמריקה ומתוספת מכירות של כ-5.5 מיליון דולר בישראל וכ-3.2 מיליון דולר בספרד.
הרווח הגולמי בשנת 2013 הסתכם בכ-58 מיליון דולר (המהווה כ-37.2% מההכנסות), לעומת כ-50.5 מיליון דולר (המהווה כ-37.3% מההכנסות) בשנת 2012, גידול של כ-14.9%.
הרווח התפעולי בשנת 2013 הסתכם בכ-17.4 מיליון דולר (המהווה כ-11.1% מסך ההכנסות) לעומת כ-15 מיליון דולר (המהווה כ-11.1% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-16.1%.
הרווח הנקי בשנת 2013 הסתכם בכ-15.3 מיליון דולר (המהווה כ-9.8% מסך ההכנסות), לעומת כ-12.7 מיליון דולר (המהווה כ- 9.4% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-20.9%.
בנובמבר 2013 הודיעה ארד כי היא מנהלת מו”מ לביצוע השקעה ורכישת השליטה בחברה מקסיקנית פרטית מובילה, העוסקת בתחום מדידת מים באמצעות מודדים נייחים. במידה וההשקעה תושלם, החברה המקסיקנית תאמץ את פתרונות קבוצת ארד בתחומי ה-AMR ומדידה אולטראסונית, לצורך שיווקם בשוק המקסיקני. 
גבי ינקוביץ, מנכ”ל קבוצת ארד: “שנת 2013 הייתה שנה מצוינת לקבוצת ארד הן במכירות והן ברווחיות וסיומה היה טוב במיוחד כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות הרבעון הרביעי. שנת 2013 התאפיינה בצמיחה בכל שווקי היעד ובראשם השוק האמריקאי, שאחראי לכמעט מחצית מהגידול במכירות, וכן בשוק הישראלי והספרדי. אנו ממשיכים בפיתוח מוצרים חדשניים, שעתידים להקנות לנו יתרון טכנולוגי, וכן בפעילויות של כניסה לשווקים חדשים שתואמים את אסטרגיית הקבוצה”.


פי.סי.חץ