ארד השלימה את העסקה לרכישת השליטה ב-סיקסה

ארד השלימה את העסקה לרכישת השליטה ב-סיקסה

"אנו נמשיך לפעול לכניסה לשווקים צומחים במקביל להחדרת מוצרים חדשניים בשווקים העיקריים של הקבוצה: ארה”ב, ספרד וישראל"

ארד השלימה את העסקה לרכישת השליטה ב-סיקסה (Cicasa), חברה מקסיקנית פרטית מובילה, העוסקת בתחום מדידת מים באמצעות מודדים נייחים. ארד שילמה כנגד הקצאת מניות, שמהוות 51% (בדילול מלא) מהחברה המקסיקנית, סך של כ-2 מיליון דולר (כפוף לתוספת מחיר שעשויה להיות משולמת במהלך שנת 2018 בהתאם לתוצאות הכספיות של החברה המקסיקנית בשנים 2017 - 2014).
החברה המקסיקנית, שהכנסותיה בשנת 2013 הסתכמו בכ-12 מיליון דולר ורווחיה הסתכמו בכ-840 אלף דולר, תאמץ את פתרונות קבוצת ארד בתחומי ה-AMR ומדידה אולטראסונית, לצורך שיווקם בשוק המקסיקני וזאת בנוסף לקו המוצרים הנוכחי של CICASA.
על פי תנאי ההסכם, לארד תוענק אופציית רכש (Call Option) הניתנת למימוש בשני מועדים: במאי 2019 ו/או אפריל 2024, לרכישת יתרת המניות בחברה המקסיקאית (49% בדילול מלא), ולבעלי המניות הקיימים בחברה המקסיקאית תוענק אופציית מכר למכירת יתרת מניותיהם בחברה המקסיקאית (49% בדילול מלא) באותם המועדים.
גבי ינקוביץ, מנכ”ל קבוצת ארד והוגו צאופן יו”ר קבוצת ארד מסרו: “רכישת סיקסה מהווה דריסת רגל חשובה בשוק המקסיקני שמתפתח ותואמת את האסטרטגיה של הקבוצה לחדירה לשווקים צומחים, שבהם קיים מעבר לשימוש ב-AMR. שילוב קו המוצרים הנוכחי של סיקסה יחד עם מוצרי קבוצת ארד יגדילו את יכולת המכירה שלה בשוק המקסיקני בשלב הראשון ובהמשך באזורים נוספים באמריקה הלטינית. אנו נמשיך לפעול לכניסה לשווקים צומחים במקביל להחדרת מוצרים חדשניים בשווקים העיקריים של הקבוצה: ארה”ב, ספרד וישראל”.


פי.סי.חץ