שר התשתיות הורה על חלוקת רווחי תאגידי המים לתושבים

שר התשתיות הורה על חלוקת רווחי תאגידי המים לתושבים

עד היום, חילקו תאגידי המים את רווחיהם לרשות המקומית, בעלת המניות בתאגיד.

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים סילבן שלום יוזם כללים חדשים שיאפשרו לתאגידי המים להשיב את רווחי התאגידים לאזרחים עצמם. עד היום, חילקו תאגידי המים את רווחיהם לרשות המקומית, בעלת המניות בתאגיד. בגין השנים 2010-2012 חילקו התאגידים כ-190 מיליון ש”ח כדיבידנדים לרשויות המקומיות. 
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים סילבן שלום: ״מדובר בהחלטה שיזמתי עם כניסתי לתפקיד, במטרה להקל על הצרכנים ולהפחית את יוקר המחיה. מה שיקרה בקרוב זה שאזרחי המדינה יקבלו החזרים כספיים לחשבונות המים שלהם בהתאם ליעילות התאגיד בעיר מגוריהם. ״.
חוק תאגידי מים וביוב מאפשר לתאגיד להעביר חלק מרווחיו, לרשות המקומית בעלת המניות. הרווח המותר בחלוקה הוא הרווח הנקי המזוקק של התאגיד, כך שהרווח המתקבל הינו הרווח שהתאגיד השיג באמצעות התייעלות בפעולותיו השונות במשק המים ולא רווח שנובע ממקורות אחרים. חלוקת הרווח מותנית בעמידה של התאגיד בתכנית הפיתוח שהוכתבה לו, ביציבות פיננסית של התאגיד ועוד.
עד היום, חילקו תאגידי המים סכומים משמעותיים מהרווחים לרשויות המקומיות, שהופנו לטובת תקציב הרשות המקומית. כעת, יזם השר שלום, כללים אשר יאפשרו את החזרת הרווחים הציבורים על ידי התאגידים, שהושגו כתוצאה מהתייעלות בתאגיד. הכללים יאפשרו, לראשונה, מתן החזר לצרכני המים בגין צריכת המים ויובילו לחיסכון בעלויות המים לצרכנים. ההחזר יבוצע באופן שווה לכלל הצרכנים הביתיים, ללא קשר לגובה צריכת המים שלהם. 
ההחזר לצרכנים יהיה וולונטרי ולא מחייב, כך שעל דירקטוריון התאגיד, המייצג את הרשות המקומית בעלת המניות, יהיה להחליט האם הוא מפנה את הרווחים לטובת הרשות המקומית או בוחר להחזירם לצרכנים.


פי.סי.חץ