מים עמוקים

מים עמוקים

שוק המים העולמי הוא שוק בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי, הבא לידי ביטוי במחזור שנתי של 400 מיליארד דולר ובמגמת צמיחה של 7%-8% בשנה. עם הידע העצום והניסיון הרב שצברה, אין סיבה שישראל לא תהפוך למעצמת מים לאור הפעילות הנמרצת של מכון התקנים בתחום התקינה הבינלאומית

ירון בן ארי
ממשלת ישראל החליטה להפוך את ישראל לשחקן בין-לאומי מוביל בנושא פיתוח טכנולוגיות מים חדשות כל זאת במסגרת הפרויקט הממשלתי לפיתוח ולקידום טכנולוגיות מים וכדי להגדיל יצוא ישראלי בתחום. כדי להשיג את היעדים הלאומיים שנוסחו בתוכנית, נקבע יעד יצוא של טכנולוגיות מים ,מוצרים ושרותי מים בהיקף של 2 מיליארד דולר עד 2010, ו-10 מיליארד דולר עד 2020. 
מכון התקנים הישראלי לקח על עצמו לקדם את נושא התקינה הבין-לאומית/האזורית לטכנולוגיות מים מתקדמות לבצע מהלכים וליצור פלטפורמה לחיזוק ישראל בתחומים אלה לצורך עידוד היצוא.
נושא המים מעסיק את גופי התקינה בעולם כולו. אך למרות שלחברות ישראליות ולמכון התקנים ידע רב בתחום ומומחים רבים, השתתפותה של ישראל, בתחום התקינה הבין-לאומית בנושאים אלו הייתה עד כה מועטה עקב מחסור במשאבים.
ישראל באמצעות מכון התקנים מובילה את הוועדה הבין-לאומית למוצרי השקיה מזה כ-30 שנה, יו”ר הועדה והמזכירות הינם ישראליים. ועדה זו פרסמה עד היום 36 שמהם 28 תקנים הם תקנים ישראליים שאומצו על ידי התקינה הבין-לאומית. משימת של מכון התקנים בפרויקט זה היא ל”שכפל” הצלחה זו התומכת באופן ניכר בתעשיית מוצרי ההשקיה.
 
היקף הייצוא של התעשייה הישראלית מעל 1.4 מיליארד דולר 
שוק המים העולמי הוא שוק בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי, הבא לידי ביטוי במחזור שנתי של 400 מיליארד דולר ובמגמת צמיחה של 7%-8% בשנה. שוק זה מבוזר עדיין ופועלות בו מעל 30 אלף חברות בעולם. משק המים הישראלי נתפס בעולם כמשק מקומי מפותח, בעל יתרון יחסי וניסיון ייחודי ארוך שנים. עקב ניסיוננו בניהול משק מים במחסור נהנית התעשייה המקומית ממעמד של מומחה עולמי בתחום. היקף הייצוא של התעשייה הישראלית עומד מעל 1.4 מיליארד דולר, והיא מתמחה בעיקר במוצרי טפטוף לחקלאות. בענף פועלים בארץ כ-270 חברות ועוד כ-50 חברות הזנק למגוון מוצרים וטכנולוגיות. מכון התקנים כמוביל התקינה הלאומית ושותף בתקינה הבין-לאומית משתתף בפרויקט כמוביל התקינה אשר תשמש מנוף לקידום הייצוא; מצד אחד הוא תומך בפעילות התעשיות המקומיות ומאידך הוא תורם לפיתוח התשתיות הקיימות בארץ ובעולם. 
מכון התקנים לאחר שביצע פילוח של התעשייה הישראלית העוסקת בתחום טכנולוגיות המים ולאחר שערך סקירה של תעשייה זו בעולם, לרבות מצב השוק העולמי בכל אחד מהתחומים, מוביל מהלכים לקידום תקינה לאומית ובין-לאומית בתחומים המפורטים להלן:
1. תחומי התקינה
2. ביטחון מים 
בסוף אוקטובר 2007 התקיים בארץ כינוס בין-לאומי של מומחים מכל העולם בנושא תקינה עתידית של ביטחון מים (IWA). הכינוס נערך בחסות ובאישור ISO והתקיים במקביל ל-WATEC - התערוכה הבין-לאומית לטכנולוגיות מים וסביבה.
תוצר הכנס: מסמך תקינה המבוסס על טיוטה ישראלית שאושר על ידי משתתפי הכנס ופורסם על ידי ISO כמסמך תקינה בין-לאומי ראשון בתחום ביטחון מים.מסמך זה ממצב את ישראל כמובילת תקינה בין-לאומית בתחום ביטחון מים.
בעקבות כינוס זה הוקמה ביוזמת מכון התקנים קבוצת מומחים בין-לאומית במסגרת ארגון התקינה הבין-לאומי (ISO) –TC 224/WG 07 העוסקת ב-Crisis management of water utilities” את קבוצת המומחים מובילה ישראל בשיתוף עם גרמניה, כאשר מכון התקנים (SII) משמש כמרכז הועדה.קבוצת מומחים זו מתקדמת בעבודתה, וטיוטת התקן (שהוא מדריך והנחיות לחברות המים לניהול אירוע של משבר מים) נמצאת בימים אילו בשלבים סופיים של אישור קבוצת המומחים.
במקביל הוקמה “ועדת מראה” ישראלית של בעלי עניין, המלווה את פעילות קבוצת המומחים הבין-לאומית. ועדת המראה החליטה על הקמת קבוצות משנה אשר החלו להכין ראשי פרקים לתקינה בנושאים הבאים, זאת לקראת ייזום לקמת ועדות תקינה 
בין-לאומיות חדשות:
•    תקינה של מוצרים ואמצעים לביטחון מים
•    תקינה בתחום מכשירים אנליטיים לביטחון מים. 
טיהור והשבת מים לחקלאות ולתעשייה
הוקמה ועדת היגוי אשר בחנה את תתי התחומים האלה:
•    השבת מים לחקלאות
•    מוצרי השקיה המתאימים למים מושבים
•    השבת מים לתעשייה
ועדת ההגוי החליטה שהתעשייה הישראלית המסורתית בתחום מוצרי השקיה, השותפה מזה כ-30 שנה בוועדת התקינה הבין-לאומית בתחום ISO/TC23/SC18, תמשיך ותיעזר בפרויקט לקידום תקינה בתחום מוצרי השקיה, תוך שימת דגש על השקיה במים מושבים.
לגבי השבה לתעשייה הצוות שמלווה תחום זה, המורכב ממיטב אנשי האקדמיה התעשייה ובעלי עניין בנושא, הגיע לאחר מספר פגישות למסקנה שאין לנו מספיק מידע בנושא ויש להכין T.O.R אשר יבחן את הקיים ואת הנעשה בעולם בתחום לפני קביעת המסגרת של יוזמת התקינה הישראלית.
בהשבת מים לחקלאות הצטבר בישראל ניסיון רב, עקב שימוש במים מושבים בחקלאות במשך כ-60 שנה. כמות הקולחים המתאימים להשבה חקלאית בישראל מהווה 75%-80% מכלל השפכים בארץ, מתוך המים המשמשים להשקיה בחקלאות 60% הינם מים מושבים.עקב סיבה זאת ובגלל מחסור המים העולמי כתוצאה מהתחממות הגלובלית וגידול האוכלוסייה הוחלט על הכנת טיוטה לתחום זה. עם התקדמות הטיוטה הועברה בקשה לגופי ISO להקמת ועדת תקינה חדשה לתחום תקינה זה. ב-2009-06-03 פרסם ה-TMB של ISO את הצעתנו לנושא הכוללת ארבעה פרקים:
  •  תכנון בעל מודעות בריאותית וסביבתית למפעלים להשבת מי קולחים לחקלאות;
  •  הנחיות לטיפולי מניעה, לתחזוקה שוטפת, ולטיפול במצבי כשל של מערכות השקיה בהתייחס לסווג איכות הקולחים;
  •  השפעת איכות הקולחים על הקרקע והגידולים;
  •   תקן להשבת מים לחקלאות - הגנת מקורות מים.
הצעה הועברה להצבעה של כל המדינות החברות ב-ISO למשך 3 חודשים. בימים אילו אנו ממתינים להחלטת המדינות. הקמת ועדת תקינה זו תהווה פלטפורמה רחבה לקידום התעשייה למתכננים וליועצים העוסקים בנושא.
תחומים נוספים הנמצאים בשלב של טיפול מתקדם לקראת תקינה עתידית:
  •    התפלה
  •    פחת מים
 
הכותב הנו מנהל תחום טכנולוגיות מים במכון התקנים הישראלי.  המעוניינים במידע נוסף מוזמנים לפנות אליו ב: טל’ 972-3-6465315, פקס’ 972-3-6412762 , טל’ נייד 972-52-3636477,  ודוא”ל: yaronbenari@sii.org.il 


פי.סי.חץ