צינורות המזרח התיכון משלימה את רכישת גאון אגרו

צינורות המזרח התיכון משלימה את רכישת גאון אגרו

חברת צינורות המזרח התיכון הודיעה כי בכוונתה לרכוש מחברת גאון אחזקות, בעלת השליטה בחברה (המחזיקה בכ-51% ממניותיה) את מלוא מניותיה של חברת גאון אגרו תעשיות בע”מ.

גאון אגרו בעלת אחזקות במספר חברות הפועלות בתחום התשתיות הזורמות, ביניהן: הכוכב, מדי ורד, שגיב ומצרפלס. רכישה זו הינה בהמשך לאיחוד המטות שבוצע בקבוצה ולאסטרטגיה עליה דיווחה צינורות המזרח התיכון אשתקד, במסגרתה היא מתכוונת להרחיב את פעילויות הליבה של החברה בתחום התשתיות הזורמות באמצעות בין היתר, רכישת פעילויות סינרגטיות להרחבת סל מוצריה.
העסקה הנוכחית, הכפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות צינורות מזרח התיכון, צפויה להתבצע לפי שווי של כ-125 מיליוני ש”ח לגאון אגרו ושווי של 188 מיליוני ש”ח לצינורות (פרמיה של כ-50% על מחיר השוק), וזאת על בסיס הערכת שווי חיצונית אשר בוצעה לגאון אגרו ולצינורות המזרח התיכון. התמורה תשולם במניות ובמזומן, כאשר כ- 105 מיליוני ש”ח (כ-84% מהתמורה) ישולמו באמצעות הנפקה של 17,299,893 מניות חדשות של צינורות המזרח התיכון לגאון אחזקות, ויתרת התמורה (כ- 16%) תשולם במזומן בסך של כ-20 מיליוני ש”ח. עם השלמת העסקה, יגדל שיעור האחזקות של גאון אחזקות בצינורות לכ-68.61%. העסקה כפופה גם לאישורי צדדים שלישיים, לרבות אישור מוסדות בנקאיים והממונה על ההגבלים העסקיים, ככל שיידרש.
צינורות המזרח התיכון ציינה, כי בין השיקולים שעמדו בבסיס האסטרטגיה למהלך: מיצוב החברה כחברה מובילה למתן פתרונות לאורך שרשרת הערך בתחום התשתיות הזורמות באמצעות מעבר למודל של חברה תפעולית אחת; הרחבת סל המוצרים של החברה באמצעות פעילויות סינרגטיות משלימות בתחום התשתיות הזורמות; העצמת הקבוצה ובניית הצעת ערך תחרותית עבור לקוחות הקצה.
גיא רגב מנכ”ל גאון אחזקות וצינורות המזרח התיכון: “בהמשך לאסטרטגיה של צינורות, העסקה צפויה להרחיב את סל המוצרים שהחברה מציעה ללקוחותיה ולהביא לסינרגיה במערכי השיווק, המכירה, ההנדסה, הפיתוח ותפעול. המהלך ייצר ערך מוסף ללקוחות הקצה, יאפשר פוטנציאל לפעילות בינלאומית ויביא להתייעלות אשר תסייע להגדלת רווחי החברה”.


פי.סי.חץ