האם תאגידי המים יחוייבו בהתקנת שסתום אל-חוזר?

האם תאגידי המים יחוייבו בהתקנת שסתום אל-חוזר?

על שולחן הכנסת הונחה לאחרונה הצעת חוק חדשה על ידי ח”כ איתן כבל וחברי כנסת נוספים מהמחנה הציוני, מהרשימה המשותפת וממרצ: “הצעת חוק מדידת מים (תיקון - חובת התקנת שסתום אל-חוזר)”.

הצעת החוק באה לפתור בעיה מוכרת - חלק גדול מהגבייה המבוצעת על ידי תאגידי המים אינו משקף את כמות המים האמיתית שצרכו הצרכנים. אחד הגורמים לכך הוא חיבורים בעייתיים בצנרת  שיוצרים זרימה חוזרת בצינורות, אשר עלולה ליצור בתורה רישום שגוי של צריכת מים.
תעריפי המים עומדים היום על 7.96 ש’’ח לקוב בצריכה של עד 3.5 קוב לאדם לחודש. צריכה מעל לכמות הזאת תעלה קרוב ל 13 ש’’ח לקוב. ממוצע הצריכה של אדם במדינת ישראל הוא כ-7 קוב לחודש, כך שיוצא שמשפחה ממוצעת בת 5 נפשות תוציא על מים בחודש כ-364 ש’’ח. מדובר בסכומים לא מבוטלים וכאשר החיוב אינו נעשה לפי השימוש המשפחתי, הפגיעה בכיס יכולה לכאוב במיוחד.
על פי הצעת החוק תאגידי המים יחויבו להתקין שסתומי אל-חוזר לכל צרכן בצמוד למד המים שלו. הצרכן ישלם רק 10% מעלות השסתום ואילו התאגידים יישאו ביתר העלות. מדובר באביזר כיוון לנוזלים המאפשר זרימה בצנרת בכיוון אחד בלבד ובכך מונע זרימה חוזרת של מים מהצנרת הביתית לקו הצנרת הראשי.
רז מזרחי, מנכ”ל חברת ארם העוסקת בתחום מדי המים ומשווקת את השסתומים מברך על היוזמה: “תאגידי המים השקיעו רבות במערכות מתקדמות ובמדי מים מדויקים ואמינים, אך לצערנו הבעיה מתרחשת בגלל חיבורים לקויים בצנרת הפרטית. צרכנים פרטיים יכולים כבר כיום, באמצעות הליך פשוט של התקנת השסתום על הצנרת הקיימת ובצמוד למד המים, להגביר את השליטה על צריכת המים שלהם ועל החיוב החודשי. הצעת החוק חשובה ותסייע להסדרת הנושא וליצירת אחידות במנגנונים. אנחנו כבר רואים את הצורך העולה מהשטח, כך שחתימה על ההצעה תקדם את משק המים צעד נוסף קדימה ותסייע גם לאלו שאינם מודעים לבעיית הזרימה החוזרת”.
 
בתמונה - רז מזרחי, מנכ"ל  חברת ארם


פי.סי.חץ