כיל חתמה על הסכם רשיון לשימוש בטכנולוגיה לטיפול בשפכים

כיל חתמה על הסכם רשיון לשימוש בטכנולוגיה לטיפול בשפכים

חברת כיל  הודיעה כי כיל חיפה חתמה על הסכם רשיון עם מיגל -­ מכון למחקר מדעי בגליל, לשימוש בטכנולוגיה ייחודית בעלת פטנט לטיפול בשפכים.

במסגרת ההסכם, תהיה כיל חיפה זכאית לפתח, לייצר ולשווק חומרים מגיבים (ריאגנטים) אשר פותחו על ידי מיגל לטיפול בשפכים. ההסכם נחתם עתה, עם השלמתה המוצלחת של תכנית ההרצה בת השנה, אשר הובלה על ידי מיגל בשיתוף עם החממה הטכנולוגית של כיל, כיל חדשנות, לפיתוח תהליך ורכיב ייחודיים אשר יסייעו בהפחתת רמות הזיהום במי השפכים לטובת מחזור המים המיועדים להשקיה. הטכנולוגיה החדשנית תשולב במוצרים חקלאיים המיוצרים על ידי כיל חיפה, לשימוש לקוחות קיימים וחדשים של החברה.
מיגל הנו מכון מחקר מדעי יישומי. במכון מתבצע מחקר יישומי בין-תחומי המשלב פעילויות וידע בתחומי האגרוטכנולוגיה, הסביבה והמים, מדעי המחשב, הביוטכנולוגיה, המיקרוביולוגיה, תזונה קלינית, מדעי הצמח, כימיה סינטטית, כימיה חישובית וחקלאות. המכון פועל בשותפות עם התעשייה והאקדמיה במטרה לקדם את הפיתוח הכלכלי, התעשייתי והאקדמי של הגליל. למכון יידע ייחודי במו”פ יישומי בתחומי הכימיה החישובית, הסביבה, המים והאגרוביומדיקל. 
 
 


פי.סי.חץ