הרווח הנקי של ארד ב-2015 גדל ב-7.3%

הרווח הנקי של ארד ב-2015 גדל ב-7.3%

הכנסות חברת ארד בשנת 2015 הסתכמו בכ-163.6 מיליון דולר, לעומת כ-167.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 2.5%.

 
 
בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין בתקופה לעומת המקבילה לה, ההכנסות היו גדלות ב-8 מיליון דולר, צמיחה של כ-2.3%.
הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-39.1 מיליון דולר, לעומת כ-40.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 2.9%. בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין ברבעון לעומת המקביל לו, ההכנסות היו גדלות בכ-1.3 מיליון דולר, דומה להכנסות ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי בתקופה הסתכם בכ-61.4 מיליון דולר (המהווה כ-37.6% מההכנסות), לעומת כ-63.2 מיליון דולר (המהווה כ-37.7% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-2.8%. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-14.5 מיליון דולר (המהווה כ-37.2% מההכנסות), לעומת כ-15.1 מיליון דולר (המהווה כ-37.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3.9%.
הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ-19.1 מיליון דולר (המהווה כ-11.7% מסך ההכנסות), לעומת כ-18.5 מיליון דולר (המהווה כ-11.0% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 3.5%. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-4.4 מיליון דולר (המהווה כ-11.2% מסך ההכנסות) בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי בשנת 2015 הסתכם בכ-16.6 מיליון דולר (המהווה כ-10.2% מסך ההכנסות), לעומת כ-15.5 מיליון דולר בשנת 2014 (המהווה כ-9.2% מסך ההכנסות), גידול של כ-7.3%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-3.9 מיליון דולר (המהווה כ-9.9% מסך ההכנסות), לעומת כ-3.7 מיליון דולר (המהווה כ-9.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-4.9%.
גבי ינקוביץ, מנכ”ל קבוצת ארד והוגו צ’אופן יו”ר דירקטוריון קבוצת ארד: “אנו מסכמים בשביעות רצון את שנת 2015. תוצאות הרבעון והשנה הושפעו באופן משמעותי משינויים חדים בשערי החליפין אל מול הדולר האמריקאי, וכן מסיום אספקת פרויקטים באנגליה ובהודו. חרף השינויים החדים בשערי החליפין הצלחנו לשמור על רווחיות גולמית ותפעולית דומה לזו הנהוגה בקבוצה, ובניטרול שערי החליפין הינו מציגים צמיחה ברווח הגולמי וגידול משמעותי יותר ברווח התפעולי.
קבוצת ארד, אשר בשליטת הקיבוצים רמות מנשה ודליה וקבוצת מיילסטונס, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי מדידת מים מתקדמים ומסורתיים.
 


פי.סי.חץ