אברות רשמה גידול של כ - 54% ברבעון הראשון

אברות רשמה גידול של כ - 54% ברבעון הראשון

חברת צינורות ותשתיות המים אברות סיימה את הרבעון הראשון של 2016 עם הכנסות של כ-56.3 מיליון ש’’ח לעומת הכנסות של כ-36.6 מיליון ש’’ח ברבעון המקביל בשנת 2015, גידול של כ-54%.

 

 

עיקר הגידול נובע מפעילות תשתיות המים והביוב שלא נכללה בתקופה המקבילה, מגידול בפעילות הפלסטיק בסך של כ-1.7 מיליון ש’’ח, אשר קוזז מירידה במכירות בתחום הצביעה הניקוי בסך של כ-1.2 מיליון ש’’ח ומירידה בתחום הציפוי והעטיפה של צנרת הפלדה בסך של כ-1 מיליון ש”ח. הרווח הגולמי הסתכם בכ-8 מיליון ₪ לעומת רווח גולמי של כ-5.7 מיליון שקל, גידול של כ-39%. הרווח התפעולי הסתכם בכ-2.2 מיליון שקל לעומת רווח של כ-1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל, זינוק של כ-93%.
החברה מציגה רווח לפני מס בסך כ-0.8 מיליון ש’’ח בהשוואה לרווח לפני מס של כ-0.3 מיליון ש’’ח מס בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-EBITDA של קבוצת אברות ברבעון הראשון הסתכם בכ-5.1 מיליון שקל לעומת כ-2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההון העצמי של החברה הסתכם בסוף הרבעון הראשון בכ-79 מיליון שקל לעומת כ-24 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד והוא מהווה כ-33.3% מהיקף המאזן. 
בתום הרבעון היו בידי החברה יתרות מזומנים של כ-15 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון בכ-9.3 מיליון שקל לעומת תזרים שלילי של 0.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
אברות מבארות יצחק היא בבעלות  גבי מגנזי (70% ) וקיבוץ בארות יצחק (15%).


פי.סי.חץ