ארד רשמה ירידה ברווח הנקי ובהכנסות ברבעון השני

ארד רשמה ירידה ברווח הנקי ובהכנסות ברבעון השני

הרווח הסתכם ב-4.1 מיליון דולר, קיטון של 9.5% לעומת אשתקד ואילו הרווח הגולמי גדל ב-14.3%.

 

 

 

ארד פרסמה את תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2016: הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-39.0 מיליון דולר, לעומת כ-42.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 7.8%. הכנסות החברה במחצית הראשונה הסתכמו בכ-80.3 מיליון דולר, לעומת כ-85.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 5.7%.
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-15.0 מיליון דולר (המהווה כ-38.4% מההכנסות), לעומת כ-15.8 מיליון דולר (המהווה כ-37.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה הסתכם בכ-30.5 מיליון דולר (המהווה כ-37.9% מההכנסות), לעומת כ-31.7 מיליון דולר (המהווה כ-37.2% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-5.3 מיליון דולר (המהווה כ-13.6% מסך ההכנסות), לעומת כ-4.7 מיליון דולר (המהווה כ-11.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 14.3%. הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם בכ-10.4 מיליון דולר (המהווה כ-11.3% מסך ההכנסות) לעומת כ-9.7 מיליון דולר (המהווה כ-11.3% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-7.2%.  
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-4.1 מיליון דולר (המהווה כ-10.5% מסך ההכנסות), לעומת כ-4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-10.7% מסך ההכנסות), קיטון של כ-9.5%. הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם בכ-8.4 מיליון דולר (המהווה כ-10.5% מסך ההכנסות), לעומת כ-8.7 מיליון דולר (המהווה כ-10.2% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-3.5%. 
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ-2.8 מיליון דולר, לעומת כ-11.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם במחצית הראשונה בכ- 2.0 מיליון דולר, לעומת כ-11.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
ההון העצמי ליום 30 ביוני 2016 הסתכם בכ-90.5 מיליון דולר לעומת כ-91.7 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2015. השינוי בהון העצמי בתקופת הדוח נובע בעיקר מהרווח שנצבר במהלך התקופה, דיבידנד שחולק ושינויים בקרן הון מהפרשי תרגום הנובעים מאיחוד קונטזרה, מאסטר מיטר וסיקסה. 
גבי ינקוביץ, מנכ”ל קבוצת ארד, והוגו צ’אופן יו”ר דירקטוריון הקבוצה, מסרו: “תוצאות הרבעון השני לשנת 2016 הושפעו משתי מגמות: האחת חולשה בשוק האמריקאי אשר הביאה לקיטון בשורת המכירות, ומנגד המשך מגמת ההתייעלות התפעולית כפי שבאה לידי ביטוי בשורת ההוצאות. על אף הירידה בהכנסות ברבעון ובתקופה, אנו מציגים צמיחה ברווח התפעולי ובשיעור הרווחיות. אנו ממשיכים בפיתוח מוצרים ופתרונות חדשים וייחודיים לשוק האמריקאי, ומקווים שתוצאותיהם יבואו לידי ביטוי במכירות החל מתחילת שנת 2017. 
“בשוק הישראלי המשכנו להציג צמיחה הן ברבעון והן בתקופה. השוק הישראלי מאופיין בביקוש לטכנולוגיה מתקדמת ובקבוצת ארד יש את היכולות לתת מענה לכך. חברת הבת הספרדית קונטזארה ממשיכה אף היא בהתאם לציפיותינו. חברת הבת המקסיקנית סיקסה עברה לרווחיות תפעולית במהלך תקופת הדוח. אנו פועלים לאיתור ופיתוח שווקים רלוונטיים חדשים, שהבשילו לאימוץ פתרונות מדידה מתקדמים שהינם בליבת העסקים של קבוצת ארד”.
קבוצת ארד, אשר בשליטת הקיבוצים רמות מנשה ודליה וקבוצת מיילסטונס, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי מדידת מים מתקדמים ומסורתיים. מפעלי הקבוצה ממוקמים בקיבוץ דליה, בקיבוץ רמות מנשה, ביקנעם, בסין, בדאלאס שבארה”ב, במקסיקו סיטי ובסרגוסה בספרד.


פי.סי.חץ