משלחת מתאגיד נהר בוגוטה בקולומביה ביקרה בנחל הקישון

משלחת מתאגיד נהר בוגוטה בקולומביה ביקרה בנחל הקישון

למשלחת הוצגו שלבי שיקום הקישון ביניהם הפסקת מקורות זיהום מי הנחל ושיקום ושימור בתי גידול במימיו וגדותיו

 

רשות נחל הקישון אירחה לאחרונה משלחת מטעם קק”ל של בכירי התאגיד האזורי של קונדינמרקה (CAR) האחראית על אגן הניקוז של נהר בוגוטה המצוי ברפובליקת קולומביה. בכירי התאגיד הגיעו על מנת ללמוד משיקום נחל הקישון, על הפעולות הננקטות לטיפול בזיהומי העבר בקישון ועל דרכי המניעה והבקרה של ההזרמות הנוכחיות לנחל. בתום הביקור יצאו לשייט בכדי להיווכח בפירות השיקום ונציגי המשלחת הזמינו את נציגי רשות הנחל להגיע לביקור גומלין בקולומביה.
למשלחת הוצגו שלבי שיקום הקישון ביניהם, הפסקת מקורות זיהום מי הנחל, שיקום ושימור בתי גידול במימיו וגדותיו, תוספת מים באיכות ובכמות מתאימה וניקוי קרקעיתו של הנחל. לצד אלו הועברה גם ההתייחסות לשימור המסדרון האקולוגי, פיתוח פארקים לציבור ומשתמשי הנחל, ופעולות חינוך והסברה לקהילה הסובבת. אנשי המקצוע התרשמו מהיכולות הגבוהות של טיפול בשפכים במדינת ישראל וראו בהן כר למידה להתמודדות עם השלב הראשוני של טיב איכות מים, בו הם נמצאים בשיקום נהר בוגוטה. עוד ביקשו לקבל מידע נרחב אודות כלל הפעולות, לרבות מדיניות ועלויות האמצעים הטכנולוגיים לבקרה מתמדת של איכות מי הנחל.
נהר בוגוטה הזורם לאורך של כ-68 ק”מ, משמש את כל תושבי המחוזות באזור (סואצ’ה, מוסקרה, פונסה, קוטה, בוגוטה די סי. בנפות: בוסה, קנדי, פונטיבון, אנגטיבה וסובה) בצריכה אנושית וחקלאית. בשנים האחרונות, עם גידול האוכלוסייה, סובל הנהר מבעיות זיהום קשות של שפכים ביתיים ותעשייתיים, וכפועל יוצא הפך לתעלה מוזנחת וחסרת חיים, המהווה איום ממשי להצפות בעיתות גשמים.
בשנים האחרונות, מבוצע פרויקט “התאמה הידראולית ושיקום סביבתי” באגן הניקוז המרכזי של נהר בוגוטה. מטרתו לצמצם את ההצפות לאורך הנהר, תוך פיתוח תשתיות, אדריכלות אורבנית, אדריכלות נוף ופארקים רציפים לטובת איכות חיי 8 מיליון התושבים השכנים לנהר והצלת סביבת הנהר, כשעלות הפרויקט נאמדת בכ-500 מיליון דולר.
מנכ”ל התאגיד האזורי של קונדינמרקה הציג בפני נציגי הרשות את מתווה השיקום של נהר בוגוטה וביקש לקבל הצעות לייעול השיקום והבקרה הנערכים בימים אלה. נציגי הרשות העבירו מידע וחומרים מתוך מטרה לסייע מהניסיון שנצבר בקישון במהלך השנים. רשות הנחל והתאגיד ימשיכו ויבססו את שיתוף הפעולה שנרקם.
שרון נסים, מנכ”לית רשות נחל הקישון: “מדינת ישראל נמצאת בחזית הבינלאומית בטיפול במים ובשפכים. לא מעט אתגרים כרוכים בתהליכי שיקום נחל קישון המצריכים ראייה לטווח ארוך, לצד עבודה מקצועית ומשאבים רבים. נציגי המשלחת מצאו את הקישון כדוגמא טובה לשיקום נחל אתו הם מתמודדים בבוגוטה והתרשמו מהיכולות ומהידע הרב שנצבר ברשות במהלך השנים”.


פי.סי.חץ