אמת מים

אמת מים

ענף מוצרי המים בישראל: צומח כ-5% בשנה, חדשני ויצואו גדל

ישראל ציגלמן, מנכ”ל מכון ציגלמן לחקר השיווק

 


ענף מוצרי המים של ישראל הוא ענף גדול, צומח, חדשני ויצואו השנתי גדל הודות לביקוש ולטכנולוגיה המתקדמת.
מבחינת גודלו, הענף מונה כ-500 יצרנים. אלו הם יצרני מים (חלק ניכר מהמים בישראל מיוצרים דרך מתקני התפלה או דרך מט”שים), צנרת, מגופים, משאבות, אביזרי פיקוד ובקרה על זרימה וחומרים המשמשים לטיהור של מי שפכים.
השוק המקומי של מוצרי תעשיית המים ניתן לתיאור דרך שבעה מאפיינים:
שוק עם צריכה גבוהה לנפש של מוצרי תעשיית מים. הצריכה הגבוהה לנפש מושגת בעיקר בזכות שלושת הגורמים הבאים:
אינטנסיביות ההשקיה
המשקל הגבוה של מים אפורים וגם מים מותפלים בסך צריכת המים המקומית. מי הביוב המטוהרים ומים מותפלים מהווים כבר מעל מחצית מתוך כ-2.2 מיליארד קוב של מקורות המים שלנו.
תמ”ג גבוה לנפש, כשלושים ושמנה אלף דולר, מעל אפילו לרוב מדינות ה-OECD.
שוק צומח בשיעור של כ-5% בשנה. הצמיחה מוסברת בחלקה דרך גידול בשימוש במים המושג עקב גידול במספר התחלות בנייה למגורים (כ-47 אלף יחידות בשנת 2015), במספר נקודות מים ושפכים (אסלות וכדומה) בענף הבנייה ועקב כך, גידול בקוטר הצנרת המוליכה מים.
שוק עתיר טכנולוגיה, מכיוון שבישראל פותחו מוצרים רבים בתחום הבקרה על זרימה של מים ושל שפכים.
שוק המושפע מרגולציה גוברת, אשר נועדה להבטיח בעיקר את איכות הסביבה.
שוק בו פועלים הרבה שחקנים כדלקמן:
• כארבעת אלפים משתמשי קצה מוסדיים כמו רשויות מוניציפליות, תאגידי מים, פארקי תעשייה, מפעלי תעשייה וקמפוסים אקדמיים • כמאה משרדי תכנון מים • כחמש מאות קבלני ביצוע גדולים כמו קבלני צנרת, וקבלני גינון ולצידם עוד כמה אלפי קבלנים קטנים • חמשה מפיצים ארציים ועוד כשלושים סיטונאים מקומיים • כמאה יצרנים של צנרת, מחברים, מגופים, מסננים, משאבות ומדי זרימה.
שוק אשר בו הפלסטיק מחליף בהדרגה את המתכת במוצרי הצנרת ואביזריה ובכללם מחברים ומסננים. התעשייה המקומית נהנית מיתרון יחסי במוצרי פלסטיק אלו, מכיוון שענף ייצור הפלסטיק עתיר בהון (K) ולא בכח אדם (L) ולכן הוא פחות חשוף לתחרות מצד יבוא זול מסין או מתורכיה. השימוש הגובר בצנרת פלסטית מוסבר בשיפור עמידותה ללחצים גבוהים (צנרת דרג 10, דרג 12, דרג 16 ויותר), שיפור בעמידותה לגורמי סביבה כמו קורוזיה, קרינת שמש ולחצי קרקע, היכולת לשנע את חלקה (כמו צנרת פוליתילן) לשטח על גבי תוף, משקלה הנמוך ולכן, היכולת של קבלן הביצוע לבצע עבודה בפחות משליש הזמן אשר נדרש לו לעבודה מקבילה עם צנרת מתכת.
שוק מוטה ייצוא: יצרנים ישראליים מייצאים לחו”ל מתקני התפלה, קבלנות מטש”ים, טפטפות, ברזים חכמים, מכשירים לטיהור מים ומערכות ניהול מים ושפכים. היצוא התעשייתי השנתי של ענף מוצרי המים נאמד בכ-2 מיליארד דולר.


פי.סי.חץ