"מי כרמל" יחדיר לצנרת גז הליום לצורך איתור נזילות


תאגיד המים מי כרמל יחדיר לצינורות מי השתייה בעיר גז הליום לצורך איתור נזילות. לדברי מי כרמל, התאגיד קיבל את אישור משרד הבריאות להחדרת הגז לרשת המים: "גז ההליום הוא גז אציל שאינו מתחבר למים, ואם הצנרת פגועה הוא ייפלט ממנה דרך החורים ויילכד בין הצנרת לבין האספלט או האדמה. רכב מתוחכם שבו חיישנים לזיהוי הגז ייסע מעל הצנרת ויזהה ריכוזי גז. במקום הריכוז יקדח הרכב חורים קטנים בקרקע ויוריד דרך החורים פומית הרחה מיוחדת שתלכוד את הגז. כמות הגז תוכל להעיד על גודל החור והנזילה", ציין דובר התאגיד אייל פרדיס.
לדברי פרדיס, באמצעות שיטה חדשה זו ניתן לגלות נזילות מצנרת תת קרקעית שלא ניתן היה לזהות עד היום בטכנולוגיות הידועות. יצוין שעד עתה איתר מי כרמל נזילות בצנרת המים של התאגיד באמצעות האזנה לרשת המים בשעות הלילה בסיוע חיישנים הרגישים לרעש. פרדיס: "השיטה החדשה תאתר נזילות שאינן נקלטות בחיישנים המתוחכמים". 
במי כרמל טוענים כי הם הראשונים בארץ ובין הראשונים בעולם בשימוש בטכנולוגיה זו, ולצורך הבאתה לארץ הם הסתייעו בחברה הספרדית סואז.
בתאגיד מדגישים שבשנת 2010, עת הוקם תאגיד מי כרמל, עמד פחת המים בעיר על 20 אחוז בעקבות נזילות רבות ברשת המים העירונית, ואילו בשנה שעברה עמד פחת המים על 8.4 אחוזים בלבד. פרדיס: "תאגיד מי כרמל גאה בהורדת פחת המים ברשת המים בעיר. אנחנו ממשיכים לחפש שיטות חדשות כדי להוריד את הפחת למינימום. כל אחוז אחד של מים אשר הולך לאיבוד שווה 1.5 מיליון שקל, כך שמדובר בחיסכון אדיר מבחינה כלכלית. בשל המבנה הטופוגרפי המיוחד של העיר, הבנויה ברובה על ההר, מופעלים לחצים גבוהים על הצנרת כדי להעלות את המים במעלה ההר, ולכן כל נזילה בצינור משחררת בבת אחת מים רבים".


פי.סי.חץ