ארד חתמה על שת

ארד חתמה על שת"פ בהיקף מינימלי של 72 מיליון דולר

 

ארד מדווחת כי החברה הבת, ארד טכנולוגיות מדידה, חתמה על הסכם שיתוף פעולה חדש עם חברת טלמטיקס וויירלס בע"מ לפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות AMR/AMI – RF (קריאת מונים אוטומטיים) למדי מים המאפשרות קריאה מרחוק וניהול ובקרה של מדי מים, על-פי איפיון מערכת שבוצע במשותף בין הצדדים. הסכם זה מחליף את ההסכמים הקודמים בין החברות, שהראשון מבינהם נחתם בשנת 2000.
על-פי הסכם שיתוף הפעולה, טלמטיקס תמשיך לפתח, לייצר ולספק לארד טכנולוגיות רכיבים אלקטרונים שונים בתחום הקריאה מרחוק (RF) של מדי מים, וארד טכנולוגיות תהיה אחראית להרכבה ולשילוב מוצרי טלמטיקס במדי המים מתוצרתה.
ההסכם הינו לתקופה מינימאלית של 6 שנים, במהלכו ארד טכנולוגיות התחייבה לרכוש וטלמטיקס התחייבה לספק מוצרי טלמטיקס שונים, על פי תמהיל שהוסכם בין הצדדים ובהתאם לתנאים המסחריים שסוכמו, בסכום מינימלי של 72 מיליון דולר. כמו כן נקבע, שכפוף לחריגים המפורטים בהסכם ולהוראות הדין, במהלך 3 השנים הראשונות של ההסכם, תחול בלעדיות הדדית בין הצדדים, בכל הקשור למערכות AMR/AMI – RF בפרוטוקולים.
הכנסות קבוצת ארד בחציון הראשון של 2017 הסתכמו בכ-84.3 מיליון דולר לעומת כ-80.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-4.9%. ברבעון השני הסתכמו הכנסות החברה בסך של כ-42.8 מיליון דולר, לעומת הכנסות של כ-39 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9.5%.
פעילותה של ארד מתמקדת בשני תחומי פעילות עיקריים: פיתוח ויצור של מערכות תקשורת המיועדות לקריאה מרחוק ולאיסוף של נתונים המתקבלים ממדי מים, וכן מערכות לניהול נתוני מדידת מים, ובנוסף פיתוח, יצור ושיווק של מוצרים שונים למדידת מים.


פי.סי.חץ