אושרה הקמת מיזם

אושרה הקמת מיזם "אגירה שאובה" בגליל העליון

מיזם "אגירה שאובה" יוצא לדרך לאחר חתימתו שלראש הממשלה בנימין נתניהו על הכרזת הפרויקט, כתשתית לאומית. כך הודיע אחיקם ברלוי, מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל ויו"ר חברת אגירה שאובה אלקטרה.
בפרויקט שותפים החברה לפיתוח הגליל (בבעלות 35 קיבוצים ויישובים מהגלילהעליון וצפון רמת הגולן), מועצה אזורית גליל עליון, חברת "7 מזרקות" (בבעלותמשקיעים פרטיים) וחברת אלקטרה.
ההשקעה בפרויקט עומדת על כ-240 מיליון דולר.חברת אלקטרה תשמש גם כקבלן המבצע של הפרויקט, כולל תיאום הליווי הפיננסי החיצוני.אלקטרה תחזיק גם ב-50% מהבעלות על הפרויקט ובלרוי אומר כי ייעשה שימוש בניסיונה הרבבמערכות תשתית ומתקני חשמל.
"
בקרוב יחל הפרויקט בהליכי התכנון באמצעותהוועדה לתכנון תשתיות לאומיות וחברת חשמל מתחייבת לרכוש את החשמל ולשלם את הוצאותהתפעול", ציין בלרוי.
בארץ כבר קיבלו שתי תחנות דומות רישיוןמותנה להפקת חשמל ירוק, בגלבוע ובכרמל. הפרויקט בגליל העליון, יכלול תחנת כוחהצפויה לספק חשמל הידרואלקטרי ירוק לרשת החשמל. במסגרת הפרויקט יוקמו שני מאגרי מיםגדולים, בקיבולת של כמיליון מ"ק בכל אחד. המאגר העליון יוקם באזור קיבוץ מנרה,בגובה של 750 מטר מעל פני הים והמאגר התחתון ייבנה בעמק החולה בגובה של 80 מטר מעלפני הים. בין המאגרים יחבר צינור בקוטר של 3 מטרים, שיעבור במנהרה שתיחצב עמוק מתחתלמצוק רמים. התחנה מיועדת לייצור חשמל בהיקף של כ-200 מגה וואטבשנה.
אהרון ולנסי, יו"רהמועצה האזורית הגליל העליון, אמר כי חשיבות פרויקט אגירה שאובה הינה בהיבט האזוריוכי הוא יספק חשמל ירוק וידידותי לסביבה לאזור רחב.


פי.סי.חץ