מתקן התפלה שתפוקתו 150 מיליון מ”ק בשנה יוקם בשורק

מתקן התפלה שתפוקתו 150 מיליון מ”ק בשנה יוקם בשורק

המתקן יפיק כ- 150 מיליון מ"ק בשנה, בהיקף של כ-400 מיליון דולר

הסכם המימון להקמה והפעלה של המתקן להתפלת מי ים בשורק נחתם לאחרונה. המתקן יפיק כ- 150 מיליון מ"ק בשנה, בהיקף של כ-400 מיליון דולר, וצפוי להיות השני בגודלו בעולם. חברת הפרויקט SDL נבחרה על ידי ועדת המכרזים הבין-משרדית להתפלת מי-ים במשרד האוצר, כזוכה במכרז למימון, תכנון, הקמה ותפעול של המתקן בשורק.
המתקן שהקמתו תושלם בשנת 2013, הינו הרביעי, שמוקם בשיתוף המגזר הפרטי בשיטת ה- BOT, יופעל בטכנולוגיית אוסמוזה הפוכה. המתקן מהווה הישג עולמי נוכח תפוקת השיא שלו והמחיר הנמוך של המים המותפלים, שעומד על 2.01 ש"ח למ"ק מים בלבד, מחיר המהווה חסכון משמעותי למשק המים בישראל.
הקמת המתקן בשורק היא המשך יישום תוכנית החירום למשק המים בישראל של המשרד לתשתיות לאומיות והרשות הממשלתית למים ולביוב, שעוגנה בהחלטת הממשלה מס’ 3533 מחודש יוני 2008, בה נקבע יעד התפלה של לפחות 750 מלמ"ק לא יאוחר משנת 2020.
מתקן ההתפלה אשר יתפרש על שטח של 100 דונם יבוסס על טכנולוגיית התפלה ממברנית מתקדמת, יאפשר חיסכון בעלויות והפחתת צריכת האנרגיה. המתקן, אשר הקמתו החלה כבר לפני כמספר חודשים, ייצר מים איכותיים שיועברו ישירות למוביל הארצי.
הקמת המתקן בשורק תשפיע באופן ניכר על משק המים בישראל, כאשר הוא יספק כ - 20% מצריכת המים הביתית בישראל כ - 10% מסך צריכת המים השפירים.
יובל שטייניץ, שר האוצר, אמר כי "זהו מתקן ההתפלה הרביעי שהמדינה מקימה בשיתוף פעולה מוצלח ויעיל עם המגזר הפרטי. מהלך זה יתרום, באופן ניכר, לפתרון משבר המים של ישראל".


פי.סי.חץ