תאגידי המים יהיו כפופים למבקר המדינה

תאגידי המים יהיו כפופים למבקר המדינה

הביקורת תחול על כל אדם, מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שיעמדו לביקורת על-פי חוק

מליאת הכנסת אישרה את הצעת ההחלטה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה להעמיד לביקורת המדינה את תאגידי המים. המשמעות היא כי מבקר המדינה יוכל לבדוק את התנהלותם של תאגידי המים ותלונות של אזרחים נגד התאגידים.
סעיף 9 לחוק מבקר המדינה שנחקק בשנת 1958 קובע את הגופים אשר יעמדו לביקורתו של מבקר המדינה. נוסף על כל הגופים המצוינים מפורשות כגופים העומדים לביקורת מעצם טיבם ומהותם, כגון משרדי הממשלה, מוסדות של המדינה, רשויות מקומיות ועוד, קובע סעיף החוק כי הביקורת תחול על "כל אדם, מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שיעמדו לביקורת על-פי חוק, על-פי החלטת הכנסת, או על-פי הסכם ביניהם לבין הממשלה".
כל עוד שירותי המים והביוב ניתנו על-ידי הרשויות המקומיות, עמדו פעולות הרשויות בתחום זה לביקורת המדינה כחלק מפעילות הרשות המקומית, אולם חוק תאגידי מים וביוב שנחקק בשנת 2001, קובע כי אספקת שירותי המים והביוב תועבר מידי הרשויות המקומיות לידי חברות שיקימו הרשויות המקומיות, שהן תאגידי המים. החוק אף מאפשר, בתנאים מסוימים ובדרכים שנקבעו בו, להעביר את השליטה בחברות כאמור לגופים אחרים. 
בכל הנוגע לתאגידי המים והביוב, ציינה הוועדה כי אין ספק שמטרתם של גופים אלה היא מטרה ציבורית - אספקת שירותי מים וביוב בתחום הרשות המקומית. בהודעת הוועדה נאמר כי "אין ספק גם שמדובר בשירותים ציבוריים חיוניים ביותר, אך יש לזכור שכל תאגיד כזה מהווה למעשה מונופול בתחום הרשות בה הוא פועל, ולצרכנים אין אפשרות לבחור בספק אחר".


פי.סי.חץ