מתקן ההתפלה בפלמחים הגיש הצעה להכפלת תפוקתו

מתקן ההתפלה בפלמחים הגיש הצעה להכפלת תפוקתו

ההצעה הוגשה במסגרת הליך הרחבה של מתקני ההתפלה הפועלים כיום

מתקן ההתפלה בפלמחים הגיש לוועדת המכרזים הבינמשרדית להתפלת מי-ים במשרד האוצר, הצעה להגדיל את היקף התפוקה השנתית שלו ב- 45 מיליון מ''ק. ההצעה הוגשה במסגרת הליך הרחבה של מתקני ההתפלה הפועלים כיום. במסגרת ההליך פנתה ועדת המכרזים לשלושת מתקני ההתפלה הקיימים (אשקלון, פלמחים וחדרה) בבקשה לקבל הצעות להרחיב את היקף תפוקת המים שלהם. מבין שלושת המתקנים, מתקן פלמחים הגיש הצעה להרחיב את המתקן. ועדת המכרזים תבדוק בתקופה הקרובה את עמידת ההצעה בדרישות ההליך מבחינה משפטית, הנדסית וכלכלית. 
הרחבת מתקן ההתפלה בפלמחים צפויה להגדיל את התפוקה שלו לכדי 90 מיליון מ''ק מים החל משנת 2013. יחד עם המתקנים הקיימים וכן הפרויקטים בשורק ובאשדוד, אשר עתידים להתחיל לפעול כבר בשנת 2013, תגיע תפוקת המים המותפלים בסוף שנה זו להיקף משמעותי של- 587 מלמ''ק מים בשנה, המהווים כ- 45% מסך תצרוכת המים השפירים במשק ולמעלה מ-85% מהיקף הצריכה הביתית. 
מחיר המים במסגרת ההליך נקבע ע''י ועדת המכרזים לאחר שערכה בדיקה הנדסית וכלכלית לגבי עלויות ההקמה והתפעול של ביצוע הרחבה כאמור. בהתאם לכך, מחיר המים במסגרת הליך ההרחבה יעמוד על 2.09 ש''ח למ''ק מים בלבד. מחיר זה, בשקלול תקופת ההפעלה של המתקן, דומה למחיר שנקבע במכרז לפרויקט ההתפלה בשורק, ונמוך משמעותית מהמחירים של כל יתר מתקני ההתפלה. 


פי.סי.חץ