שנת הצרכן

שנת הצרכן

תאגידי המים מתחייבים לשדרג את התשתיות ולשפר את השירות

"שנת 2012 תהא תחילתו של עידן של שירות טוב יותר, בו הצרכן יודע על מה הוא משלם, ולמי", הבטיח אלכסנדר קושניר, מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב במסגרת כנס פורום המנכ"לים של תאגידי המים והביוב בישראל.
קושניר הדגיש בדבריו את חשיבות מתן שירות מיטבי לצרכנים של תאגידי המים, וקרא לגיבוש ויישום אמות המידה לשירות כפי שנקבעו ע"י רשות המים.
הכנס בו נכחו מנכ"לי תאגידי המים והביוב בישראל, יחד עם מנהל מינהל המים, ישראל עינב, הוקדש השנה לנושא תפישת השירות לצרכן. המשתתפים דנו בהרחבה באמות המידה החדשות לשירות שאותן החלו ליישם תאגידי המים מול הצרכנים. 
קובץ אמות המידה שגובש על ידי רשות המים מהווה תשתית לכללים בסיסיים למתן שירות לצרכנים. במסגרת הוראות רשות המים, על התאגיד ליישם ולאכוף את אמות המידה מול הלקוחות, בגביה, במתן שירות ובאספקת השירותים. אמות המידה סובבות סביב שיתוף פעולה ושקיפות בין המחוקק, ארגוני הצרכנות, רשות המים הממשלתית ותאגידי המים. "תאגידי המים מהווים את החזית מול הלקוח. יש לשים דגש על מתן שירות מיטבי לצרכן, מעל לכל, וקידום התשתיות. ברשות המים קובצו אמות המידה בנושא השירות, תוך הגמשתן ועדכונן בהתאם להתנהלות בשטח", ציין ישראל עינב, מנהל מינהל המים.
עינב הוסיף כי לאחרונה נרשמו תופעות קשות כנגד תאגידי המים ופעילותם, בעיקר במגזר הערבי וברשויות בפריפריה, ואף נרשמו גילויי אלימות קשים כלפי עובדי ומנהלי התאגידים. "אנו מחזקים את ידיהם של תאגידי המים בישובים הערביים הפועלים לאכיפה יעילה של נושא הגביה בתחומם. לא ניכנע לבריונות", הוסיף עינב.
עוד הציע עינב כי יינתן מענק תמרוץ לטובת שיקום תשתיות של תאגידי מים בעלי תשתיות לקויות, ותאגידים בהקמה.
משה אשכנזי, מנכ"ל תאגיד מי מודיעין, המכהן כיו"ר פורום המנכ"לים של תאגידי המים והביוב בישראל, אמר כי גיבוש תפישת השירות הוא מבורך: "תפקידנו המרכזי הוא לתת שירות מיטבי לצרכנים, תוך יישום מתמיד של אמות המידה בהתאם לכללי רשות המים, ואף לתת מעבר, אך עם זאת אסור לשכוח שיש לנו מוגבלויות והגבלות מצדדים שונים וצריך להיות ערניים כלפיהם". נציגי התאגידים העלו את סוגיית האתגרים ביישום אמות המידה, המשתנה מתאגיד אחד למשנהו. חלק מן המנכ"לים העלו קשיים ביישום ודרשו מרשות המים כי התהליך יהיה הדרגתי וייעשה בשיתוף פעולה עם ראשי התאגידים.
רשות המים והתאגידים הסכימו כי טובת הצרכן ועיקרון שיפור השירות והתשתיות הם מעל לכל אי הסכמה. כאמור, בשנה הקרובה יושם דגש על טיב השירות והנגשתו לצרכנים, תוך שיתוף פעולה בין הגורמים, שקיפות ושיפור מתמיד.
בנוסף, לבקשתם של תאגידי המים, הודיעה רשות המים כי היא תקדם חקיקה להקלה בתשלומי חשבונות המים על אוכלוסיות חלשות, נכים ונזקקים.


פי.סי.חץ