ווייטווטר תספק תוכנות מתקדמות לתאגידי המים של מודיעין ורעננה

ווייטווטר תספק תוכנות מתקדמות לתאגידי המים של מודיעין ורעננה

המערכת תכלול חיישנים ייחודיים לגילוי רעילות במים ולניטור רציף בזמן אמת של איכות המים

חברת ווייטווטר חתמה על עסקאות בהיקף משוער של כ- 5 מיליון ₪ עם תאגידי המים של מודיעין ורעננה. במסגרת העסקה תספק החברה תוכנות מתקדמות לניהול ותפעול מערכתי כולל של רשת המים והביוב בזמן אמת. בנוסף, תכלול המערכת חיישנים ייחודיים לגילוי רעילות במים ולניטור רציף בזמן אמת של איכות המים.
70% מעלויות שני הפרויקטים ימומנו במסגרת התוכנית לפיתוח טכנולוגיות המים של מדינת ישראל, על מנת לאפשר קידום מיזמים של תאגידי מים וביוב. במסגרת התוכנית הקצתה הממשלה 30 מיליון שקל למימון פרויקטים בתחום מכשור מערכות טכנולוגיה ומערכות ניטור רציף של תאגידים בין השנים 2010-2012.
אורי יוגב, יו"ר ווייטווטר: "המערכות שתספק חברת ווייטווטר יאפשרו לקבל תמונה ממוקדת בזמן אמת של מצב רשת המים ואיכותם, באמצעות איסוף ואינטגרציה חכמה של נתונים ממקורות שונים. השימוש במערכת יגרום להפעלת משאבי התאגיד ביעילות גבוהה שתגדיל את חסכון ותשפר את העלויות. רמת ביטחון ואיכות המים והביוב יתוגברו באמצעות איתור מהיר של זיהומי מים, וקבלת החלטות מהירה ומתוכננת יותר לאבטחת מי השתייה בערים". 


פי.סי.חץ