קרן בינלאומית תשקיע בחברת בת של קרדן 62 מיליון יורו

קרן בינלאומית תשקיע בחברת בת של קרדן 62 מיליון יורו

השלמת העסקה כפופה לעריכת בדיקת נאותות של KWIG שהיא חלק מקבוצת תהל

קרן השקעות בינלאומית תשקיע בחברת Kardan Water International Group, חברת בת של קרדן אן.וי שפועלת בתחום תשתיות המים בסין, 62 מיליון יורו. לאחר השלמת העסקה, תחזיק הקרן מניות שתהוונה בין 39.5% - 40% מהון המניות של KWIG, כלומר לפי שווי חברה של 93 מיליון יורו לפני ההשקעה ו-155 מיליון יורו אחריה. שיעור ההחזקה הסופי של הקרן ייקבע על פי תוצאותיה הכספיות של KWIG בשנים 2015-2013. 
קרדן מציינת כי העסקה תואמת את האסטרטגיה שלה לגייס מימון או הון לחברות המוחזקות והבנות במטרה להמשיך ולפתח את תחום תשתיות המים בסין. השלמת העסקה כפופה לעריכת בדיקת נאותות של KWIG שהיא חלק מקבוצת תהל.
KWIG הוקמה ב-2007 ומפעילה 10 מתקני מים: טיהור שפכים, טיפול במים והספקת מים, ובעלת מתקן נוסף לטיהור מי שפכים שנמצא בשלבי הקמה. קרדן מציינת שההשלכות החשבונאיות של העסקה עדיין נבחנות. 










פי.סי.חץ