אושרו התקנות לשדרוג מי השתייה במדינת ישראל

אושרו התקנות לשדרוג מי השתייה במדינת ישראל

התקנות החדשות מעלות את סטנדרט איכות מי השתייה בישראל לשורה הראשונה בעולם

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה לאחרונה תקנות מים חדשות שיבטיחו לתושבי מדינת ישראל מים באיכות הטובה היותר. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) שאושרו מחליפות את התקנות משנת 1974.
התקנות החדשות, שנכתבו על סמך המלצות ועדת "עדין" משנת 2007, מעלות את סטנדרט איכות מי השתייה בישראל לשורה הראשונה בעולם וכוללות בין היתר: הוספת 40 חומרים לרשימת החומרים הכימיים שנבדקים, החמרת התקן המיקרוביאלי, כך שנאסרה נוכחות של אפילו חיידק קוליפורמי אחד ב-10 מ"ל מים, בדומה לסטנדרטים באירופה וארה"ב, חיוב סינון כל המים ממקורות עילאיים המשמשים לשתיה (למשל, כנרת, מי מעיינות ונחלים). הוספה חובת דיווח לציבור ושקיפות בזמן אמת, כולל מתן אפשרות להזמין בדיקות מים על-ידי הציבור (על חשבונו של המזמין) בנכסים פרטיים, חיוב ספקי המים לערוך סקרי תברואה מניעתיים למקורות המים ומערכות האספקה, הדרכה והסמכת העובדים העוסקים במערכות מים בנושא תברואה. החלטה על עריכת פיילוט לנושא החזרת מגנזיום למים מותפלים וייצוב המים המותפלים.
התקנות מתייחסות גם לעניין הפלרת מי השתייה. לבקשת יו"ר ועדת הפנים והסביבה של הכנסת, ח"כ אמנון כהן, חובת ההפלרה תיקבע כהוראת שעה לשנה, אשר במהלכה יציג משרד הבריאות את ממצאי ומסקנות המחקר בנושא. כמו כן נקבע בתקנות כי משרד הבריאות יקים מתקן ניסיוני לבדיקת החזרת המגנזיום למים המותפלים, אשר יעזור לקבוע דרישות בעניין בהחזרת המגנזיום למים המותפלים תוך שנים ספורות. 
"אישור התקנות יבטיח כי הזכות למי שתייה באיכות ראויה לא תהיה רק בהישג ידם של מי שמסוגלים לשפר המים שהם שותים באמצעות מתקני סינון ומים מינרלים, אלא לכלל הציבור כולו", אמר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין.


פי.סי.חץ