עולם המים הישראלי

עולם המים הישראלי

אושרה יוזמת שר התמ"ת לקידום טכנולוגיות מים ישראליות

הקבינט הכלכלי-חברתי האריך לאחרונה את התכנית לפיתוח טכנולוגיות מים בישראל "ניוטק" עד 2014. על פי הצעת המחליטים שהתקבלה, תמשיך לפעול ועדת ההיגוי המרכזית ליישום התכנית בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת, שיכהן כיו"ר ועדת ההיגוי, ותכלול את מנהל התכנית לקידום טכנולוגיות מים ואנרגיה מתחדשת במטה לקידום השקעות בתמ"ת, המדען הראשי במשרד התמ"ת, נציגים מרשות המים והביוב, משרד המים והאנרגיה, הממונה על התקציבים באוצר, החשב הכללי באוצר ועוד. 
ועדת ההיגוי תתאם ותקדם את כלל הפעילות הממשלתית בתחום טכנולוגיות המים, בין השאר באמצעות:
* מרכז מידע לאומי לטכנולוגיות מים - צוות התכנית ירכז את המידע הרלוונטי עבור אוכלוסיות היעד של התכנית ויתפעל אתר אינטרנט הכולל מידע על תכניות לימוד, תערוכות וכנסים, פרויקטים ומכרזים ועוד- כדי להביא לנקודת ממשק לכל הגורמים הנוגעים בדבר. 
*מרכז מים חוויתי – חינוכי "תל אפק" - יוקם מרכז מים חינוכי חווייתי שיהווה מקום מרכזי לתצוגה ותערוכת קבע מעודכנת של תעשיית המים הישראלית ויציע מגוון סיורים וימי פעילות לביקורים מקצועיים, ימי עיון ומרכזי הדרכה למוצרי תעשיית המים.
*מתן עדיפות לפיתוח תכניות לימודים אקדמיות לתואר ראשון, לתואר מהנדס ולתארים מתקדמים בתחום טכנולוגיות מים במוסדות להשכלה גבוהה והענקת מלגות לתארים מתקדמים בתחום המים. 
*הכשרת עובדים במסגרת האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת בתחום מערכות וטכנולוגיות המים, במגמה לעודד הכשרה ושילוב של עובדים חדשים בענף.
* עידוד המחקר בתחום טכנולוגיות מים וסביבה, תוך שימוש בכלי הסיוע למו"פ תעשייתי של לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת, לעידוד חברות ויזמים בתחום טכנולוגיות מים, להשתמש בכלי הסיוע הגנריים למו"פ תעשייתי המופעלים בלשכת המדען הראשי.        
* הענקת פרס על חדשנות עולמית, מחקרית ועסקית, בתחום המים. זאת במטרה להגדיל את המודעות העולמית לטכנולוגיות וליוזמות חדשות בתחום המים. 
*קידום חברות בתחום טכנולוגיות מים והענקת סיוע בשיווק התוצרת בשווקים בינלאומיים באמצעות הפעלת מרכזי הדגמה של חברות ישראליות בחו"ל, השתתפות רחבה בכנסים ותערוכות עולמיים בנושא טכנולוגיות מים שייערכו בישראל, וקידום הסכמי שיתוף פעולה עם מדינות וגופי מים בשיתוף עם רשות המים וגופי מים בישראל.
*שיווק התכנית בישראל  במטרה לעודד צעירים, סטודנטים, יזמים, חברות ואנשי אקדמיה לפנות לתחום המים ולנצל את הכלים הקיימים.
*חברות בארגונים בינלאומיים - צוות התכנית יכין תכנית פעולה לקידום מעורבות גופים ישראלים לפחות בשני ארגונים בינלאומיים בתחום המים, לכל תקופת התכנית. 
*תכנית לשיתוף פעולה וסיוע בינלאומי כולל הבאת אנשי מקצוע לארץ, שליחת מומחים לייעוץ תוך הכוונה ליצירת שיתופי פעולה בינלאומיים.
*תקינה בתחום המים - מכון התקנים ימשיך לבצע את תכנית העבודה בנושא תקינה בינלאומית בתחום טכנולוגיות. 
שר התמ"ת שלום שמחון: "התכנית לקידום טכנולוגיות מים במשרד התמ"ת, פועלת למימוש הפוטנציאל העסקי של הטכנולוגיות הישראליות בשוק העולמי. התכנית כוללת שותפות רחבה מאד של למעלה מ- 10 משרדי ממשלה וארגונים ממשלתיים, כאשר כולם שותפים למטרה אחת: מיצוי הפוטנציאל העסקי בזירה הבינלאומית. ואני תקווה כי מגמת הצמיחה של התעשייה הטכנולוגית בתחום המים, תישמר גם בשנים הבאות".


פי.סי.חץ