משלחת ממונגוליה בדקה מקרוב את הטיפול בקרקעות מזוהמות ברמת חובב

משלחת ממונגוליה בדקה מקרוב את הטיפול בקרקעות מזוהמות ברמת חובב

בבקשה ללמוד מהניסיון הישראלי כיצד מטפלים בקרקעות מזוהמות, ניהול מים והתפשטות המדבר

שרת הסביבה והפיתוח הירוק של מונגוליה פנתה למשרד להגנת הסביבה בבקשה ללמוד מהניסיון הישראלי כיצד מטפלים בקרקעות מזוהמות, ניהול מים והתפשטות המדבר.
משלחת ממונגוליה ביקרה לאחרונה בישראל כדי ללמוד מהניסיון הישראלי בתחום ניהול ומניעת זיהום מים ובנושא שיקום קרקעות. שלושת חברי המשלחת נפגשו עם נציגי המשרד להגנת הסביבה ומומחים נוספים. המשלחת סיירה באתר לטיפול ביולוגי בקרקע מזוהמת ב'אפעה', ברמת חובב ובאתרים נוספים בארץ. 
בעקבות פעילות כרייה וחציבה מואצת במונגוליה והנזק הסביבתי הנגרם עקב כך לקרקע, ביקשה המשלחת ללמוד על שיטות הטיפול הקיימות בישראל וכן על הסדרי החקיקה שמקדם המשרד להגנת הסביבה בתחום.
מונגוליה היא בעלת צפיפות האוכלוסין הנמוכה ביותר בעולם, אך בפניה אתגרים סביבתיים משמעותיים. כתוצאה ממדבור ותופעות לוואי של שינויי האקלים, נפגעה יכולת המחייה המסתמכת על חיי מרעה מסורתיים. בשנים האחרונות נרשמת הגירה משמעותית לעיר הבירה אולן בטור, בה מתגוררים כ-45% מתוך 2.75 מיליוני תושבי מונגוליה. 
האורחים הביעו עניין רב בהעמקת שיתוף הפעולה עם המשרד להגנת הסביבה בנושאים נוספים, כגון יישום חוק אוויר נקי ומערך ניטור איכות האוויר וכן בניסיונה של ישראל להתמודד עם תופעת המדבור.


פי.סי.חץ