המשרד להגנת הסביבה ישקיע 8 מיליון ₪ בשיקום נחלים בפריפריה

המשרד להגנת הסביבה ישקיע 8 מיליון ₪ בשיקום נחלים בפריפריה

בכך יהפכו הנחלים ממפגע סביבתי למנוף כלכלי שיעודד תיירות מקומית ולמשאב טבע

המשרד להגנת הסביבה פרסם הצעה למענקים בסכום של 8 מיליון שקלים לשיקום נחלים מזוהמים ברחבי הארץ. בכך יהפכו הנחלים ממפגע סביבתי למנוף כלכלי שיעודד תיירות מקומית ולמשאב טבע שהתושבים יוכלו ליהנות ממנו. 
השיקום צפוי להסתיים בתוך שלוש שנים. תקציב זה מתווסף לכ-170 מיליון שקלים שהשקיע המשרד בשיקום נחלים דוגמת נחל אלכסנדר, נחל תנינים, נחל הירקון, נחל תבור, נחל שקמה ועוד. זאת בנוסף לפרויקט ההיסטורי לשיקום נחל הקישון, שעלותו נאמדת בכ-220 מיליון שקלים ופרויקט שיקום נחל באר שבע והפיכתו לפארק מטרופוליני שעלותו נאמדת בכ-300 מיליון שקלים.
התקציב הוקצה לאחר עבודה אסטרטגית מקיפה שנערכה במשרד ובחנה את השלכות שיקום הנחלים על האוכלוסייה הקרובה לה. לפיכך הוחלט לתת עדיפות לשיקום הנחלים שנמצאים ברשויות חלשות וברשויות בפריפריה. השיקום יאפשר עידוד של יזמות כלכלית מקומית, תיירות מקומית והעלאת ערך הנדל"ן. עבודות שיקום הנחלים יכללו פעילויות חינוכיות וחיבור הקהילה המקומית לנחל, החזרת צמחייה מקומית, עבודות תשתית, הכשרת שבילי אופניים וכן יבוצעו עבודות לשיקום אקולוגי בנחל, נטיעות לאורך הנחל. באופן זה ייווצרו מוקדי נופש ופנאי בטבע לכל המשפחה ברחבי הארץ, דווקא במקומות שכיום הנחל משמש בהם "חצר אחורית" מוזנחת.
שיקום הנחלים מאפשר שימור ושיקום בתי גידול ייחודיים, שמירה על נוף הארץ והטבע, שחזור בתי גידול שהיו ואינם וקיומם של שטחים פתוחים איכותיים בין השטחים הבנויים הרבים בארצנו.
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "לצד עבודות שיקום הקישון והירקון המתבצעות כבר כעת, הרחבנו את פרויקט שיקום הנחלים גם לפריפריה ומנקים נחלים שבמשך עשרות שנים היו מזוהמים ומחזירים אותם לציבור כמוקדי בילוי ופנאי לכל המשפחה".


פי.סי.חץ